ZE SVĚTA

Menstruace jako obtíž pro neslyšící studentky v Ghaně

V Ghaně ve škole pro žáky se sluchovým postižením proběhla zajímavá studie, která se týká menstruace dospívajících dívek. Na co se studie zaměřila a jak dopadla?

Menstruace je často bolestivá

Studie o menstruační hygieně

V Ghaně proběhla studie o menstruační hygieně u dívek, které dochází do školy pro neslyšící žáky. Průzkum trval od června 2018 do května 2019 a byl zaměřený na studentky, vychovatelky a učitelky ve školách pro neslyšící v sedmi regionech Ghany.

Africký stát Ghana (zeleně)

Co studie odhalila?

Průzkum odhalil, že bolesti spojené s menstruací přispívají k horším školním výkonům. Neslyšící menstruující dívky se během školní výuky špatně soustředí nebo na výuce zcela chybí. Dr. Emmanuel Sackey, programový manažer Centra pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, pomocí této studie poukázal na to, že je potřeba zlepšit informování o MHM (=Menstrual Hygiene Management) – menstruační hygieně. 

Pouze 34 % dívčích škol v Indii disponuje toaletami.
Pouze 17 % dívek v Burkině Faso má ve školách místo, kde si mohou vyměnit hygienické potřeby.  

Jak ghanské dívky zvládají menstruační hygienu?

Zkoumalo se také, jakou menstruační hygienu (MHM) mají neslyšící dívky a jak k tomu přispívá samotná škola. Vyšlo najevo, že MHM je u neslyšících dívek důležitým a citlivým tématem, a že ho sdílí raději se svými matkami než s vychovatelkami. 

  • Podle studie většina adolescentek má znalosti o menstruační hygieně, ale přesto měly strach z první menstruace.
  • 57 % dívek má znalosti o menstruaci ještě předtím, než začnou menstruovat, ale pouze 5 % je sdílí s vychovatelkami.
  • 3 % žákyň a studentek preferuje sdílení těchto informací s vychovatelkami.

Jedna respondentka uvedla: „Kvůli menstruačním bolestem cítím horečku a pobyt ve třídě je mi nepohodlný.

Nemohu se pak ve třídě soustředit. Menstruační bolesti raději trpím doma. Kdybych měla komplikace, vždy mi může pomoci rodina.

Jiná dotazovaná řekla: „Cítila jsem se velice nepříjemně, začala jsem být náladová. Kvůli tomu jsem se styděla, a tak jsem zůstala po celý zbytek dne v budově. Byla jsem pak ve škole, tak jsem o tom informovala vychovatelku, která mi dala pokyny, jak se během menstruace udržovat v čistotě.

Dívky si stěžovaly, že je škádlí spolužáci – chlapci. Cítily se nepohodlně, když měly svou periodu a ve škole seděly vedle spolužáků.

Nahřívání břicha může zmírnit menstruační bolesti

Informace o menstruaci

Jsou odlišné názory na to, jestli je menstruace čistě ženskou záležitostí, nebo je to téma, o kterém by měli vědět všichni (i muži). Studie doporučila školám, aby studenti měli možnost obrátit se na vychovatele a aby se udrželo či zlepšilo informování a vzdělávání na téma menstruační hygieny. Studie vyzvala k začlenění studentů a učitelů mužského pohlaví do programů MHM, a také k rozšíření znalostí o menstruaci ve školních osnovách.

Zdroj, foto: Businessghana.com, Womanonly.cz, Cs.medixa.org, Cnet.com, Shutterstock.com, Cs.wikipedia.org
Editor: Eva Nováková

Back to top button
Close