ZE SVĚTA

Matka neslyšícího dítěte z Indie pomáhala neslyšícím

Průkopnice rané intervence u dětí se sluchovým postižením v Indii, paní Saraswathi Narayanaswamy, zemřela minulý týden po krátké nemoci ve věku 78 let. Na základě svých zkušeností se svým neslyšícím dítětem, které naučila mluvit, založila v roce 1969 školu pro neslyšící Balavidyalaya.

Kdo byla Saraswathi Narayanaswamy

Saraswathi Narayanaswamy se narodilo dítě se sluchovým postižením. Odmítla ho dát do takzvaného Ústavu pro hluchoněmé. Tehdy to bylo jediná možnost, jak vzdělávat dítě se sluchovým handicapem. Neměla žádný vzor, žádné dopředu prostudované rady a zkušenosti, jak s takovým dítětem pracovat. Na všechno musela přijít sama sama. Vytvořila si své vlastní metody a vzdělávací plány. Jejím cílem bylo, aby své dítě naučila mluvit, začlenila ho do většinové společnosti, naučila ho žít a mít své sny. Chtěla, aby mělo více možností, jak prožít svůj život. A to se jí povedlo, její dítě začalo chodit do běžné školy. Díky těmto nenahraditelným zkušenostem založila  v roce 1969 školu pro sluchově postižené Balavidyalaya v Indii v Šennaí (Channai).

Saraswathi Narayanaswamy

Přístup Saraswathi k dětem se sluchovým postižením

Během svého přístupu ke svému dítěti Saraswathi došla k názoru, že všechny děti se sluchovým handicapem jsou schopné začlenit se do většinové společnosti, pokud bude zahájena včasná intervence. Ta se musí stihnout ještě před třetím rokem života dítěte. Vědomí, že to jde, a že jsou rodiče na své děti se sluchovým handicapem sami, bylo hnacím motorem k založení školy pro děti se sluchovým postižením.

Včasná intervence u dětí se sluchovým postižením do 3 let

Škola pro mladé neslyšící děti a Institut učitelství Balavidyalaya v Indii

Škola zajišťuje 3 programy, a to: Program včasné intervence, Předškolní program a Informační program. Navíc vzdělává učitele v problematice včasné intervence u sluchového postižení.

Logo školy Balavidyalaya

Diagnostika

Škola má úspěšné absolventy, kteří vzdali hold zemřelé Saraswathi

Žáci a absolventi školy Balavidyalaya si uvědomují, jakou odvedla Saraswathi Narayanaswamy práci, jaký odkaz za sebou nechává. Absolvent této školy, nyní student magisterského programu Mezinárodního obchodního práva na London Queen University v Londýně Vijai Pranav vzdal Saraswathi Narayanaswamy veřejný hold: Smysl jejího života se týkal nás – chtěla se ujistit, že náš život bude šťastný a užitečný, pomohla nám dosáhnout našich cílů, motivovala nás a ukázala, že jsme schopni něco vykonat, být čestní, být soucitní a zajistila, abychom žili dobře. Její odkaz bude žít navždy prostřednictvím pozitivních změn, které provedla v našem světě. Kdyby tato škola neexistovala, nebyl bych tak daleko. Tato škola mi dala sílu být právníkem a jsem za to navždy vděčný. 

Další hold vzdává blogger a bývalý student se sluchovým handicapem Naleer Husna: „Nespočet rodičů a absolventů školy dnes s sebou nese její poselství. Díky silné víře ve vzdělávání neslyšících a integraci do tradiční společnosti jsme dokázali uspět a ukázali ostatním, co můžeme dělat. Odpočívejte v pokoji, paní Saraswathi. Budeme i nadále nést vaši zprávu a držet vlajku Balavidyalaya vysoko vzhůru.“

Zdroj, foto: Balavidyalayaschool.org, Newzhook.com, M.timesofindia.com,
Editor: Lucie Ulrichová

Back to top button
Close