ZE SVĚTA

Lidé si často myslí, že znakový jazyk je jednoduchý

 

Slovenský znakový jazyk (SZJ) se díky pandemii dostává do centra pozornosti veřejnosti a jednotliví slovenští tlumočníci se tak stali vděčným tématem rozhovorů v médiích jakéhokoliv druhu. V Tichých zprávách jsme již informovali o Jaroslavovi Cehlárikovi a Barboře Randuškové. Nyní vám povíme o tlumočnici SZJ Evě Šoltysové a o jejím pohledu na znakový jazyk, který sdílela v různých rozhovorech pro slovenská média. 

Eva Šoltysová

Eva Šoltysová je tlumočnice SZJ a předsedkyně Slovenské komory tlumočníků znakového jazyka. Prezentuje běžný typ tlumočníka. Je CODA tlumočníkem, narodila se neslyšícím rodičům. Patří do starší generace tlumočníků a zaměřuje se výlučně na tlumočení ze slovenského jazyka do SZJ. Odmala přirozeně tlumočila svým neslyšícím rodičům (od tlumočení komunikace se sousedy až po tlumočení filmů v televizi) nebo dobrovolně v organizacích/klubech pro osoby se sluchovým postižením. Povolání profesionální tlumočnice si nezvolila záměrně, došla k němu postupně. Neslyšící lidé se na ni stále obraceli, i přesto, že vykonávala jiné zaměstnání. Poté se rozhodla pro kariéru profesionální tlumočnice SZJ. V Trnavské asociaci osob se sluchovým postižením pracuje jako tlumočnice SZJ již 10 let. Má neslyšícího manžela a slyšící děti. V její rodině převažuje komunikace ve SZJ. Eva Šoltysová patří mezi oblíbené tlumočníky na Slovensku a pravidelně se objevuje na brífincích vlády, kde tlumočí do SZJ. 

Eva Šoltysová

 

O tlumočení v době pandemie na Slovensku

Tlumočení událostí do SZJ v době koronaviru způsobil tlak samotných neslyšících na Slovensku, kteří vyslovili požadavek na právo mít informace ve SZJ. Vše koordinoval a koordinuje Jaroslav Cehlárik. Cca 20 – 25 tlumočníků na Slovensku se profesi tlumočníka SZJ věnuje profesionálně, mají tlumočení jako hlavní pracovní náplň. Z toho pouze 10 tlumočníků SZJ se věnuje soudnímu tlumočení. Tlumočení v době koronaviru je náročné z toho důvodu, že se na něj nelze dopředu připravit a tak se jednotlivé výrazy pro nová slova vytváří dodatečně. “V podstatě my všechny tiskovky tlumočíme simultánně a to je, řekla bych, nejtěžší typ tlumočení. Je také těžké tlumočit politické relace a diskuzní volební relace, kde je více řečníků. Při takovém tlumočení by automaticky měli být přítomni 2 – 3 tlumočníci, kteří by se střídali, případně by jeden tlumočník tlumočil za 1 až 2 řečníky, druhý tlumočník za další řečníky atd.” Tlumočník sice tlumočí informace, ale musí se neustále vzdělávat a být orientovaný v politice. Musí mít všeobecný přehled. Problematické roušky komplikovaly život nejen samotným neslyšícím.“Je to skutečně oddanost vůči práci, protože štít vás neochrání, to si povězme narovinu. A s rouškou tlumočit nelze.”

Tlumočení do SZJ v době koronaviru

Tlumočení jednotlivých politiků

Ve slovenských médiích často novináři kladou tlumočníkům SZJ otázky, týkající se jednotlivých politiků – zda tlumočníci někoho upřednostňují či mají neoblíbené politiky kvůli náročnosti překladu. Profesionální tlumočník má za úkol přednést informaci v jazyce přístupném pro osoby se sluchovým postižením bez ohledu na sympatie či antipatie vůči jednotlivým politikům. Eva Šoltysová v rozhovorech však vyzdvihla oblibu plynulých projevů, protože je pro ni lepší získat celistvou informaci předem než zpomaleným způsobem a kouskovitě, čímž hrozí špatné sdělení informací ve znakovém jazyce. Dále také zdůraznila autenticitu tlumočení. Tlumočník by podle ní neměl vylepšovat image jednotlivých řečníků (ať už slyšících či neslyšících). Lidé si sice myslí, že znakový jazyk je velmi jednoduchý, ale tomu tak není. Tlumočník musí být přesný a musí také kromě informace předat emoční rovinu projevu.

Eva Šoltysová se slovenskou prezidentkou

O znakovém jazyce

Aby člověk pracoval se znakovým jazykem, musí se do něj zamilovat. Často je to způsobené náhodným setkáním dotyčného s komunitou neslyšících. Její kolegové – tlumočníci jsou toho důkazem. Má kolem sebe tým tlumočníků, kteří nemají nikoho neslyšícího ve své rodině, a přesto se znakovému jazyku věnují. Při výuce znakového jazyka je důležité zapojení se do komunity neslyšících. Poznávání kultury neslyšících člověku ukáže, jak je znakový jazyk bohatý, krásný a tajemný, plný specifických výrazů a gest typických pro komunitu neslyšících.  

Znaky tlumočníků

 

“Doufám, že nadále nebudou neslyšící a jejich potřeby a problémy po tomto náročném a těžkém období, po pandemii, opět neviditelní. A že s nimi nebudou také neviditelní tlumočníci. To je moje největší přání.”

Zdroj, foto: Refresher.cz, Bratislavskenoviny.cz, Sarm.pluska.sk, Tvnoviny.sk
Editor: Kristýna Mariáková

Back to top button
Close