ZE SVĚTA

Lidé s hluchoslepotou v Kanadě se cítí izolovaně

V Kanadě chybí podpora lidem s hluchoslepotou. Vyřízení běžných činností si musí člověk s hluchoslepotou platit, a na to většina nemá. To pak způsobuje, že se tito lidé cítí izolovaně. 

Komunikace člověka s hluchoslepotou

Lidé s hluchoslepotou (HS) a Kanada

Ve většině kanadských provincií si lidé s HS musí najmout profesionální pomocníky (intervenující). Jsou to profesionálně vyškolení překladatelé, kteří používají různé dotykové jazyky, včetně amerického znakového jazyka. Pomáhají tak neslyšícím a slepým orientovat se v každodenním životě (návštěvy u lékaře, schůzky, nakupování potravin…). Tato služba ale stojí 90 $ za hodinu (cca 2000 Kč). Ontario v Kanadě je jedinou provincií, kde jsou tyto služby zadarmo 24 hodin v týdnu (tyto služby financuje vláda Ontaria).

Kanada a její provincie

Zkušenosti lidí s hluchoslepotou

ALEXANDER FLOYD byl postižen v dospívajícím věku zánětem mozkových blan, po kterém ohluchnul a oslepnul. V rozhovoru pro CTV News řekl, že bez sluchu a zraku se jeho vnímání zúžilo pouze na vlastní myšlenky – bylo to velmi depresivní. Musel se spoléhat na ostatní. Počátky jeho komunikace s rodinou vypadaly tak, že při souhlasu dvakrát poklepal prsty, jedno poklepání bylo pro nesouhlas. Nyní využívá službu intervenující jménem Melanie Banfield, o které říká, že je jeho očima a ušima. Když ho paní Banfield vede, může se Floyd sám rozhodovat. Komunikuje s ním psaním písmen a slov do dlaně. Díky paní Banfield si Floyd také splnil sen – seskok z letadla. 

Alexander Floyd se svou intervenující Melanií Banfield

ANTHONY CIPPARONE (41 let) má slabé zrakové a sluchové postižení a podporu pomocníka částečně využívá od svých 16 let. Sám zvládne jet metrem v Torontu (ontarijské město), ale pomoc potřebuje v jiných oblastech (nákupy, vyřizování v bance…). Cipparone řekl, že mu intervenující velmi pomáhají s jeho nezávislostí.

MERICO TESOLIN (34 let) žije v provincii Alberta. Narodil se neslyšící a později mu diagnostikovali Usherův syndrom. Tesolin postupně ztrácí zrak. V Albertě končí pilotní projekt Intervence pro lidi s HS na 20 hodin týdně zdarma a Tesolin přemýšlí, že se přestěhuje do Ontaria. Daleko od svých přátel a rodiny… Tesolin sdělil, že se celá jeho svoboda a nezávislost ukončením projektu přeruší a vrátí se tak do izolace – což ho velice děsí.

Ontarijská společnost zajišťuje specializovanou podporu

Ředitelka společnosti CNIB Deafblind Community Services (= poskytovatel specializované podpory pro lidi s HS v kanadské provincii Ontario) Sherry Grabowski řekla, že je nutné zajistit takové služby v celé Kanadě, aby osoby s HS nebyly v izolaci. Lidé z CNIB navštěvují ostatní kanadské provincie, aby zjistili, jaké jsou tamní potřeby lidí s HS. Chtějí předložit vládám plány na financování a poskytování intervencí jako základní služby pro lidi s hluchoslepotou. Jsou i takoví, kteří se kvůli lepším službám pro osoby s HS přestěhovali z Britské Kolumbie (provincie v Kanadě) do Ontaria. Intervenující jsou pro osoby s HS cestou ven z izolace a strachu.

Zdroj, foto: Ctvnews.ca, Wikipedia.org, Deafblindservices.ca

Editor: Eva Nováková

Back to top button
Close