Z DOMOVA

Jak se vyvíjejí sluchadla, která pomáhají lidem se špatným sluchem?

Když se narodí člověk s jakýmkoli sluchovým postižením, neumí mu medicína ani žádná sebelepší kompenzační pomůcka udělat takové slyšení, jako mají slyšící lidé. Hůř je na tom člověk se sluchadly (slyší něco, ale nikdy ne tak, jako zdravý člověk) než člověk s brýlemi (lidem – ale ne všem – kteří špatně vidí, mohou brýle pomoct a vidí jako zdraví jedinci).

Dítě, které špatně slyší…
… a dítě, které špatně vidí.

Dnešní moderní technologie

Medicína dokáže v dnešní době osobám se sluchovým postižením nabídnout moderní technické pomůcky, díky kterým může být komunikace s okolím jednodušší.

Pokrok sluchadel

Před třiceti lety měli lidé s vadou sluchu k dispozici pouze analogová sluchadla. Zesilovala všechny okolní zvuky stejně. V hlučné restauraci slyšeli stejně hlasitě (a rušivě) konverzaci ostatních návštěvníků jako hlasy svých přátel.

V devadesátých letech minulého století přišla na svět digitální sluchadla, a to byla velká změna. Digitální sluchadla se dokážou zaměřit na konkrétní zvukový signál a částečně potlačit okolní zvuky. Mají v sobě zabudované i programy, které si uživatel může sám nastavovat (televize, telefon, hudba,…). A tomu není konec, výrobci tato sluchadla neustále vylepšují.

Sluchadla pro osoby se sluchovým postižením

Sluchadla jako užitečná školní pomůcka

Ve škole pomáhají sluchadla dětem při komunikaci s učitelem nebo žáky. Pomocí Bluetooth se sluchadla dají bezdrátově připojit k notebookům, tabletům nebo mobilním telefonům – mohou tak přenášet zvuk ze vzdálenosti až deset metrů. Ve školách mohou tento bezdrátový přenos sluchadel využít i neslyšící žáci, když se spojí s malým mikrofonkem, který má u sebe učitelka (třeba na límci). Mohou tak slyšet učitelku, i když je k nim otočená zády (záleží také na sluchové vadě žáka). Také odpadá “nutnost” sedět v první lavici, aby učitelce byl co nejblíže a lépe ji slyšel. 

Kochleární implantát

Některým lidem však nepomůže ani to nejlepší digitální sluchadlo. Před více jak padesáti lety dostaly tyto osoby šanci slyšet díky kochleárnímu implantátu (u nás používán od 90. let minulého století). Slyšet pomáhá dospělým, kteří ohluchli, ale i dětem nejčastěji s vrozenou hluchotou (pro které by bylo velice náročné naučit se mluvenou řeč). Voperování kochleárního implantátu je ale velice drahé, a ne každému pomůže.

Dítě s kochleárním implantátem

A co bude dál?

Jak se budou kompenzační pomůcky pro lidi se sluchovým postižením dále vyvíjet? Těžko říct. Pan doktor Valvoda z pražské Všeobecné fakultní nemocnice odhaduje, že se budou zdokonalovat kochleární implantáty i sluchadla. A že budou tyto pomůcky čím dál menších rozměrů. Je tak možné, že by mohly být v budoucnu skoro “neviditelné” a nebudou za uchem překážet.

Zdroj, foto: Lidovky.cz, Pixabay.com, Flowee.cz, Idetskysluch.cz
Editor: Eva Nováková

Back to top button
Close