Z DOMOVA

Jak je těžké titulkování aktuálních informací o koronaviru?

Titulkování živých pořadů České televize je cenným zdrojem informací pro diváky se sluchovým postižením. Speciálně v současné situaci, kdy svět zachvátila koronavirová pandemie. Kdo a co vlastně stojí za “živým titulkováním”?

“Rouška”, “zpravodajství” a “titulky” jsou často skloňovanými pojmy u neslyšících diváků

Titulkování živých přenosů

Na vytváření titulků živých přenosů spolupracuje tým jedenácti stínových řečníků, Česká televize, kybernetici Západočeské univerzity v Plzni (ZČU)a společnost SpeechTech. 

POSTUP PŘI VYTVÁŘENÍ TITULKŮ:

  1. Stínový řečník – poslouchá ve studiu/v kanceláři vybrané on-line vysílání (od České televize dostane zvukovou stopu s předstihem asi tří vteřin). Řečník poté zvukovou stopu nahlas přečte neutrálním způsobem.
  2. Automatický diktát (vyvinuli kybernetici ZČU)rozpoznává mluvenou řeč stínového řečníka a převádí ji do textu.
  3. Kontrola – stínový řečník titulky ještě zkontroluje a odešle to zpět do vysílání, kde je přiřadí k danému pořadu.
Schéma přenosu mluvené informace: zpravodajství – stínový řečník – titulky

Práci stínového řečníka nemůže dělat každý

Práce stínového řečníka není jednoduchá. Při své práci musí vykonávat velké množství souběžných činností: poslouchat originální zvukovou stopu pořadu, diktovat do počítače to, co slyší, a v případě, že v pořadu mluví více lidí zároveň, musí umět vybrat řeč hlavního řečníka. Když v pořadu někdo nemluví dobře (např. rychle), stínový řečník musí umět jeho řeč zestručnit tak, aby se vešel do titulků, které mají omezený prostor. A navíc – když se v pořadu objeví slovo, které systém “automatického diktátu” nezná, musí slovo přidat do slovníku.

Náročné bývá titulkování, když mluví více lidí najednou

Nová slova ve slovníku

Kybernetici plzeňské ZČU průběžně aktualizují akustický model titulkovacího systému a neustále ho doplňují o nové výrazy. V současné situaci jde hlavně o termíny “koronavirus”, “rychlotesty”, názvy firem, léků, jména měst či oblastí, ve kterých se infekce objevila.

Solečnost SpeechTech

Samotné titulkování zajišťuje společnost SpeechTech, která dlouhodobě spolupracuje s plzeňskou ZČU. V současné době titulkují: Studio ČT 24, Otázky Václava Moravce, Hyde Park, Ekonomika ČT 24, Interview ČT 24, Star Dance, TýTý, Thálie, Sama doma, hokej, fotbal, tenis, biatlon a další.

První projekt se uskutečnil v listopadu 2008. Titulkování těchto přenosů se stalo v květnu 2010 stálou službou České televize.

Seznam titulkování živého vysílání na www.zivetitulky.cz

Stínový řečník Pavel Petrle

Pavel Petrle je absolvent plzeňské ZČU. Titulkuje živé pořady na ČT 24, nejvíce zpravodajství. Titulkováním tráví alespoň 6 hodin denně. Stínového řečníka dělá již deset let. Za tu dobu se podílel na mnoha zajímavých pořadech. Asi nejnáročnější pro něj bylo titulkovat olympijské hry. Podobné vypětí zažívá v současnosti kvůli nákaze COVID-19. ČT totiž rozšířila služby pro diváky se sluchovým postižením.

Pan Petrle sdělil: „Nejtěžší jsou pro mě brífinky. Účastní se jich mnoho politiků. Často mluví přes sebe. Obvyklé také je, že si skáčou do řeči. A pokud se po tiskové konferenci ptají novináři, pokládají několik otázek najednou. To zpravidla vede k tomu, že promluvy jsou složité. Řečníci nedokončí věty nebo se do nich zamotají. Já pak musím vybrat nejdůležitější sdělení, aby vše stále dávalo smysl,“ a dodává, že si musí během zpravodajstvími alespoň chvíli odpočinout. Že po několika hodinách má úplně odvařený mozek. Práce stínového řečníka je opravdu náročná, je potřeba se intenzivně soustředit.  Petrle pracuje každý den, včetně víkendů, v různých časových rozmezích. Někdy pracuje brzy ráno, jindy pozdě v noci.

Zkušený stínový řečník Pavel Petrle

Zdroj, foto: Idnes.cz, Helpnet.cz, Speechtech.cz, Info.zcu.cz, Zivetitulky.cz, Docplayer.cz, Plzenskyrozhled.cz, Pixabay.com
Editor: Eva Nováková

Back to top button
Close