Z DOMOVA

Instagramová osvěta (Ne)slyším

2 mladé holky se rozhodly šířit poznatky a zajímavosti ze světa osob se sluchovým postižením prostřednictvím krátkých postů na Instagramu. Najdete je na Instagramu pod klíčovým slovem ne_slysim. 

Autorky projektu (Ne)slyším

Projekt mají na svědomí 2 mladé holky, Alena Procházková a Aneta Havelková. Jsou to doslova (ne)slyšící kamarádky. Jedna z nich, Alena, má velmi těžké sluchové postižení. Společně pracují na stejné škole v Brně, společně studují obor Speciální pedagogika a mají společný zájem: zvyšovat povědomí o osobách se sluchovým postižením.

Alena Procházková
Aneta Havelková

Proč vznikl projekt (Ne)slyším?

Protože osvěty není nikdy dost a protože je to stále nejasné téma. Také se ještě nikdo v ČR neujal osvětové kampaně na Instagramu. Instagram má tu výhodu, že se snadno dostane k velkému množství lidí a nabízí atraktivní formu propagace či šíření informovanosti. Profil (Ne)slyším vznikl v polovině května 2020.

Co si myslíte vy?

Co můžete vidět na profilu (Ne)slyším?

Profil (Ne)slyším obsahuje jednotlivé posty týkající se surdopedie. Seznamuje sledující s veškerými fakty, poznatky, citáty, komunikačními systémy neslyšících nebo příběhy osob se sluchovým postižením. Součástí profilu jsou také interaktivní kvízy, autorky komunikují se sledujícími a dávají jim dostatek prostoru klást otázky. Zatím jsou na profilu dostupná např. videa jednotlivých písmen v českém znakovém jazyce.

Ukázka IG profilu (Ne)slyším

Jak podpořit projekt (Ne)slyším?

Začněte je sledovat na Instagramu – Ne_slysim a šiřte tento profil mezi svými přáteli dál. 

Zdroj, foto: IG Ne_slysim
Editor: Kristýna Mariáková

Back to top button
Close