ZE SVĚTA

Ghana chce zajistit tlumočníky do nemocnic

V Ghaně je mnoho neslyšících a ghanská vláda jim chce zlepšit podmínky pro život. Byl podán návrh, který by usnadnil život neslyšícím. O jaký návrh se jedná? 

Ghana

Ghana je stát v západní Africe. Má celkem 30 milionů obyvatel, z toho přibližně 0,4 % procent ghanské populace je neslyšící (asi 110 625 osob). V Ghaně lidé se sluchovou vadou narážejí na jazykovou bariéru v nemocnicích, a tak to Ministerstvo pro rovnost mužů a žen, dětí a sociální ochranu chce změnit. 

Ghana

Ghanský zákon

Náměstkyně ministra pro rovnost mužů a žen, děti a sociální ochranu, paní Freda Prempeh, zaúkolovala technický výbor, aby přezkoumal ghanský zákon o zdravotním postižení. Freda chce, aby byla přijata taková ustanovení, která zajistí tlumočníky znakového jazyka ve všech zdravotnických zařízeních.

Ghana

Jazyková bariéra

Freda říká, že si všimla toho, že neslyšící lidé mají obvykle problémy v komunikaci se zdravotnickým personálem kvůli jazykové bariéře. Někdy to vede ke zbytečným úmrtím, kterým by se dalo zabránit, kdyby byl k dispozici tlumočník.

Jazyková bariéra

Změna zákona

Freda podala tento návrh, když se připojila ke členům technického výboru na jednom z jeho zasedání, kde se přezkoumávaly potřebné změny zákona. Měla také připomínku, aby výbor  zajistil, že zavedou takové změny, které jsou proveditelné, aby nedošlo k situaci, že budou přijaty zákony, které nebudou dodržovány.

Technický výbor

Ministerstvo pro rovnost mužů a žen, dětí a sociální ochranu s podporou Národní rady pro osoby se zdravotním postižením založilo technický výbor s cílem přezkoumat stávající zákon o zdravotním postižení, aby byl v souladu s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením.

Logo OSN

Zdroj, foto: Ghananewsagency.org, Tichezpravy.cz, Footballghana.com, OSN.cz
Ghana chce zajistit tlumočníky do nemocnicGhana chce zajistit tlumočníky do nemocnicEditor: Magda Jandusová

Back to top button
Close