Z DOMOVA

Dentální hygienistka chce zpřístupnit neslyšícím dentální hygienu

Rádi chodíte k zubaři? Určitě drtivá většina z vás řekne, že ne. Co můžete pro zuby udělat, abyste se vyhnuli vrtání či vytržení zubu? Především prevenci! A to zejména pravidelné čištění zubů. Jenže mnoho lidí si neumí zuby správně čistit. Od toho je dentální hygiena, aby naučila lidi správně se starat o chrup. Většina neslyšících k dentální hygienistce nechodí kvůli komunikační bariéře. U paní inženýrky Krajčíkové ale nenarazíte na komunikační bariéru. Kdo je paní Krajčíková? A jak se dostala k ČZJ? 

Ing. Bc. Jana Krajčíková

Jana Krajčíková vystudovala dentální hygienu na 3. LF UK v Praze. Po skončení školy začala pracovat jako dentální hygienistka a k tomu začala studovat magisterské studium na Fakultě biomedicínského inženýrství na ČVUT v Praze. 

Jana Krajčíková

Rozšířené znalosti

Díky studiu na ČVUT si Jana rozšířila znalosti v oblasti ekonomie, techniky, marketingu a mnoha dalších odvětví. 

Dentální hygiena

Jana říká, že na pozici dentální hygienistky zůstala proto, že ji ta práce baví a díky projektům na podporu neslyšících a školení pro Švýcarskou dentální akademii může rozvíjet své znalosti i mimo ordinaci. 

Dentální hygiena

Péče o neslyšící

Jana se dostala k neslyšícím díky své bakalářské práci. Jana říká, že na začátku o neslyšících vůbec nic nevěděla, což ji vedlo k tomu, aby si to téma zvolila za svoji závěrečnou práci. Začala tak vyhledávat informace na internetu, studovat v knihách, oslovovat organizace pro neslyšící a samozřejmě i zasílat dotazníky. 

Ale když chtěla komunikovat s neslyšícími, tak narazila na komunikační bariéru, a tak zvala tlumočníky do ČZJ. Časem pochopila, že tlumočníků do ČZJ je velmi málo. To ji vedlo k tomu, aby začala sama studovat ČZJ. Jana vypráví, že čím déle se věnovala problematice neslyšících, tím více pochopila, že neslyšící mají jen velmi málo informací z veřejnosti a také informovanost o dentální hygieně byla špatná. Chyběly materiály o správném čištění zubů, které by byly zjednodušeny pro neslyšící, neboť český jazyk je pro většinu cizím jazykem.

Přednášky

Jana tak začala chodit do různých spolků pro neslyšící a vzdělávat je o dentální hygieně. Také vznikla edukační videa, naleznete je na www.dhsusmevem.cz. Jana též přednášela na různých přednášek pro zdravotníky o této problematice – např. jak mají ošetřovat neslyšícího pacienta. Díky spolupráci s www.edudental.cz vznikl nejnovější materiál pro stomatology a dentální hygienistky. V materiálu jsou teoretické i praktické informace o tom, jak ošetřit neslyšícího pacienta. 

Phillips

Jana v roce 2015 představila svůj projekt na podporu neslyšících na akci s názvem ShineOn, kterou organizoval Philips. Ten ročník vyhrála a díky tomu začala jejich spolupráce. Firma Philips s dalšími firmami, např. Colgate, Profimed, podpořila přednášky, honoráře tlumočníků a tvorbu edukačních videí.

Logo Philips

Budoucnost

Jana se chce věnovat nadále dentální hygieně a projektu. Jejím velkým přáním je, aby dentální hygienistka po skončení školy byla zaregistrována v Asociaci dentálních hygienistek ČR. Také chce zacílit na proškolení pracovišť i mimo jižní Čechy, aby nemuseli neslyšící absolvovat dalekou cestu za odborníkem, který umí ZJ, a mohli si na ošetření dojít v blízkosti bydliště. Dále plánuje dofinancovat překlad edukačních videí do mezinárodního znakového systému a rozšířit web o informace pro zdravotníky.

Správná péče o ústní dutinu 

Jana říká, že pravidelná péče o ústní dutinu je základ pro zdravé zuby a dásně. Dentální hygiena – složená z vyšetření, profesionálního vyčištění, výběru pomůcek podle individuální potřeby a důkladné instruktáže v ústech pacienta – je obrovským pomocníkem v udržení celkového zdraví dutiny ústní. Při pravidelném odstraňování zubního povlaku dochází k redukci onemocnění, např. zánětu dásní, jehož jedním z projevů může být bolest dásní. Správná péče o dutinu ústní je zásadní nejen pro zdravé zuby a dásně, ale i celkový zdravotní stav (např. má vliv na stav srdce, cukrovku).

Dentální výbava

Zdroj, foto: Wkipedia.org, stomateam.cz, Repredent.cz
Editor: Magda Jandusová

Back to top button
Close