Z DOMOVA

Další aplikace pro rozvoj gramotnosti dětí s poruchou sluchu

 

Pokračujeme v popisování českých aplikací pro rozvoj gramotnosti. První část článku najdete ZDE.

 

Pro starší děti je skvělá aplikace „Znakujte s Tamtamem“. Obsahuje slovník s téměř 1500 slovíček a vět. Výuka je rozdělena do různých témat s různými stupni obtížnosti.

Aplikace „Tableto“ se zaměřuje na rozvoj čtení u dětí se speciálními potřebami, například neslyšící děti, děti s odlišným mateřským jazykem, děti s dyslexií, děti s poruchou pozornosti a tak dále. V aplikaci je vyprávění jako psaný text, také je namluvené k poslechu a nahrané jako video ve znakovém jazyce, aplikace obsahuje i animace a hry.

Jak zajistit, aby se neslyšící a nedoslýchaví domluvili všude a se všemi?

Na tyto situace jsou dvě aplikace.

První aplikace je „Tlumočník do kapsy“, která v reálném čase automaticky přepisuje mluvené slovo do textu.

 

 

Druhou aplikací je „Tichá linka“, která umožní rezervaci online tlumočení českého znakového jazyka profesionálními tlumočníky pomocí videohovoru a online přepisu českého jazyka. Také poskytuje možnost spojení s tlumočníkem non-stop pro urgentní zavolání záchranné služby, policie či hasičů.

 

 

 

Zdroj: ZDE

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button
Close