Z DOMOVA

Centrum pro dětský sluch Tamtam slaví již 30. výročí

Tamtam za 30 let pomohl již téměř 20 000 rodinám, kterým se narodilo dítě se sluchovým postižením. Co všechno Tamtam rodinám a veřejnosti nabízí?

Úvodní internetová stránka organizace Tamtam

Neslyšící děti v rodinách

Až 95 procent dětí se sluchovým postižením se rodí slyšícím rodičům, kteří nemají se ztrátou sluchu žádnou zkušenost. Podporu těmto rodinám v celé České republice zajišťuje Centrum pro dětský sluch Tamtam, které v tomto roce oslaví již 30 let své existence.

S medvědem Čumáčkem si mohou hrát děti v Tamtamu

Centrum pro dětský sluch Tamtam

Organizace Tamtam nabízí rodinám vzájemně provázaný komplex sociálních, poradenských a informačně vzdělávacích služeb. Její hlavní činností je pomoc rodinám, kterým se narodilo dítě se sluchovým postižením s cílem minimalizovat důsledky sluchového postižení dítěte. Zjištění sluchového postižení u dítěte je pro rodiče náročnou situací. Musí co nejrychleji zjistit, co sluchová vada znamená, jak ji nejlépe kompenzovat a především, jak s dítětem komunikova;t, aby jeho vývoj nebyl nijak omezen. A proto je tu pro ně Tamtam. V péči Tamtamu je každý rok registrováno více než 500 rodin z celé republiky. 

Nahlédnutí do Tamtamu, kam můžou docházet rodiče se svými neslyšícími dětmi:

Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených

Tamtam ve spolupráci s Informačním centrem rodičů a přátel sluchově postižených pořádá a zajišťuje kulturní a vzdělávací akce. Divadelní představení pro děti i dospělé, výstavy, komentované prohlídky – to vše tlumočené do znakového jazyka. Třicáté výročí založení si bude Tamtam připomínat po celý rok 2020. Chce takto připomenout veřejnosti, že světy slyšících a neslyšících se mohou vzájemně propojovat a obohacovat. Pořádá tradiční akci Zahradní slavnost (letos 17. 6. 2020 v prostorách Tamtamu v Praze Stodůlkách), budou v jednom z podzimních dílů pořadu České televize – Tajemství těla (zábavnou formou představí problematiku sluchového postižení). Již několik let spolupracují s Jaroslavem Duškem – nejen na jeho představení “Čtyři dohody”, jsou přítomni i tlumočníci do znakového jazyka.

Jaroslav Dušek během svého představení s tlumočnicemi ČZJ

Neocenitelná role Tamtamu

Kromě pomoci rodinám prohlubuje Tamtam svou odbornou činnost i realizací víceletých projektů. Zaměřuje se například na screening sluchových vad u novorozenců nebo včasnou diagnostiku. Organizace se věnuje i publikační a vydavatelské činnosti – vydává například odborný čtvrtletník Dětský sluch a provozuje informační portál idetskysluch.cz. Vyvíjí také zcela unikátní aplikace “Znakujte s Tamtamem”, zaměřené na výuku znakového jazyka. Ke stažení jsou zdarma na Google Play a App Store.

Aplikace zaměřená na výuku ČZJ

Tým Tichých zpráv gratuluje Tamtamu k jubilejnímu 30. výročí a přeje spoustu spokojených rodičů a jejich dětí se sluchovým postižením.

Zdroj, foto: Lucie Křesťanová, Tamtam.cz, Idetskysluch.cz, Youtube.com
Editor: Eva Nováková

Back to top button
Close