ZE SVĚTA

Celosvětová poptávka po průhledných rouškách

Neslyšící na celém světě se potýkají s komunikačními obtížemi vyvolanými povinným nošením roušek. Roušky se staly neoddělitelnou součástí našich životů. Z této koronavirové pandemie si však můžeme vzít i něco dobrého. Např. uvědomění problémů ve všech sférách života a nutnou transformaci všech služeb, technik, metod a způsobů, jak řídíme mikrosociální a makrosociální svět. K výrobě průhledných roušek vyzývá nejen celosvětová komunita neslyšících. 

Fakta o neslyšících 

Dle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) neslyšící tvoří cca 5% světové populace, pro konkrétní představu to vychází na zhruba 466 milionů neslyšících. Velká část z nich vyžaduje komunikaci ve znakovém jazyce.

Tlak na vládu není jen od neslyšících

Nejen asociace neslyšících, ale i podnikatelé a charitativní organizace, kteří jinak nemají za cílovou skupinu neslyšící klientelu, usilují o výrobu transparentních roušek. Pořídil si je i majitel italského autoservisu. “Postupně jsme si uvědomili, že průhledné roušky nejsou jen pro neslyšící, ale i pro ostatní lidi bez sluchového postižení. I normální lidé nevidí úsměvy nebo jiné mimické projevy ve tváři.” S jejich výrobou tak začali fabriky v Indonésii, Thajsku či v Itálii. 

Video:

Důležitá funkce emotivních výrazů

Poptávka po průhledných rouškách není na státní úrovni uspokojena v rámci celého světa. Nejen v České republice, ale i v dalších světových zemích, není spolehnutí na stát, a tak si učitelé a všichni, kteří pracují s neslyšícími či obecně s lidmi, vyrábějí průhledné roušky svépomocí. Emotivní výraz člověka je důležitou složkou mezilidské komunikace a komu na komunikaci skutečně záleží, vyrobí si či sežene průhlednou roušku bez ohledu na to, zda má v okolí neslyšícího člověka či nikoliv. 

Zdroj, foto: France24.com, Pixabay.com
Editor: Kristýna Mariáková

Back to top button
Close