ZE SVĚTA

Astronomie bude pro neslyšící více srozumitelná

Komunita neslyšících osob je ohrožena tím, že bude vyloučena z moderních věd. Důvodem je rychlý pokrok vědy a výzkumu – rozvoj znakového jazyka totiž pokroku moderních věd nestačí.

Na obloze je vidět Mléčná dráha

Znakový jazyk a astronomie

Olja Panić, astrofyzička z University of Leeds (Velká Británie), říká, že neslyšící jsou hodně znevýhodnění v tom, aby se mohli zapojit do vědy. Pokrok moderních věd je v současnosti tak rychlý, že mu nestačí znakový jazyk, který by odborné vědecké názvy vysvětloval. Paní Olja vede projekt na vývoj 50 nových znaků, které pomohou vysvětlit vznik planetárních systémů.

Astrofyzička Olja Panić

Vývoj “astronomického” znakového jazyka

V britském znakovém jazyce (BSL) je přibližně 100 základních znaků, které popisují slova v astronomii. Při vzniku nových slov je vždy potřeba nějaký čas, aby byla nová věda do BSL přeložena. Například o černých dírách se mluví již celá desetiletí, ale teprve v posledních letech byl vytvořen znak pro černou díru. Neslyšící komunita nemůže bez problémů diskutovat o astrofyzice a zkoumat ji, když nemají ve znakovém jazyce termíny, které se této oblasti týkají. Olja vysvětluje, že je důležité, aby byla věda s novými znaky přístupná neslyšícím. Umožní to vědcům přednášet a pořádat workshopy (s tlumočníkem BSL) a sdílet takto vědecký výzkum s ostatními (prohloubení znalostí neslyšících v oblasti astronomie a možnost sdílet své zkušenosti s vědci). 

Tým, který spolupracoval na vývoji 50 nových znaků z astronomie:

Vytváření znaků z oblasti astronomie

Olja pracovala na dvoudenním workshopu v Leedsu s odborníky na BSL, s neslyšícími vědci, nadšenci astronomie a popularizátory vědy, aby společně navrhli více než 50 nových znaků. Šlo o znaky například pro: protoplanetární disky, extrasolární planety a interferometrické dalekohledy. 

Gary Quinn, neslyšící lingvista a odborník na znakový jazyk z Heriot-Watt University řekl, že diskuze byla velmi náročná. Vysvětlil, že znakový jazyk je vizuální jazyk – že například ptáka lze ukázat pomocí ukazováčku a palce pro zobák nebo pomocí létání dvěma rukama. Ale termíny v astronomii a astrofyzice jsou specializované a často se netýkají přímo vizuálního obrazu. Společně se v týmu snažili rozšířit již existující znaky z astronomie. Nyní je čeká další krok – zjistit, zda znaky fungují, jestli jim lidé rozumí a lze si je snadno vybavit.

Neslyšící odborník na britský znakový jazyk – Gary Quinn
Astronomie bude neslyšícím zase o něco blíž

Neslyšící součástí vědeckovýzkumné komunity

Paní Olja doufá, že nová znaková zásoba umožní neslyšící komunitě dozvědět se více o rychle se rozvíjející astronomii. Amatérský neslyšící astronom Derek Rowley působí jako koordinátor Britské astronomické asociace neslyšících, a podílel se také na vytváření nových znaků. Sdělil, že roste počet neslyšících lidí, kteří mají zájem o astronomii. Rozvoj BSL je důležitý k tomu, aby se lidé mohli zapojit do vědeckých diskuzí o původu vesmíru.

Koordinátor Britské astronomické asociace neslyšících – Derek Rowley

Zdroj, foto: Phys.org, Britic.co.uk, Pixabay.com, Wikipedia.org, Ibtimes.com
Editor: Eva Nováková

Back to top button
Close