ZE SVĚTA

2 z 3 mladých neslyšících schovávají svůj sluchový handicap při hledání práce

Když hledáte práci, musíte sepsat životopis a někdy i motivační dopis. Píšete do nich, že jste sluchově postižený? Pokud ano, tak jste výjimkou, neboť se zjistilo, že většina nepíše, že má handicap. Ve Velké Británii provedli průzkum ohledně neslyšících a hledání práce. Chcete vědět více, jaké jsou podmínky ve Velké Británii? Co udělají pro to, aby mladí neslyšící měli lepší podmínky při hledání práce? 

Národní společnost neslyšících ve Velké Británii

Kampaň Národní společnost neslyšících ve Velké Británii (zkráceně NDCS_UK) zjistila, že 2 ze 3 mladých neslyšících lidí schovává svůj sluchový handicap při žádosti o zaměstnání. Proč? Většina se domnívá, že by jim to předem zhatilo šanci získat tu pozici. 

Logo Národní společnosti neslyšících 

Deaf Works Everywhere 

Deaf Works Everywhere (v překladu znamená Neslyšící může pracovat všude, zkráceně DWE) se zabývala výzkumem mezi více jak 100 neslyšících mladých lidí. Zjistilo se, že neslyšící jsou ponecháni napospas, protože kariérové poradenství má špatný systém – je zastaralé, nezpůsobilé pro daný účel. 

Deaf Works Everywhere 

Zpráva pro NDCS

Mladí aktivisté napsali zprávu pro NDCS, že navštívili různé vzdělávací instituce – střední a vysoké školy po celé Velké Británii. A zjistili při svých návštěvách, že asi 63% neslyšících mladých lidí v životopise neuvádí, že jsou sluchově postižení. 

Dále zjistili, že skoro polovina (45%) necítí ze strany střední či vysoké školy podporu, pokud začínají přemýšlet o budoucnosti po absolvování školy. Navíc 9 z 10 (90%) nevědí, že existuje program Access To Work. 

Access To Work

Access To Work je vládou podporovaný grant, který má pomoci zdravotně postiženým osobám při hledání práce. Poskytuje jim dostupné vybavení, technologie či tlumočníky. 

Access To Work

Komise pro rovnost a lidská práva

Komise pro rovnost a lidská práva uvedla, že v roce 2015/2016 bylo zaměstnáno jen 36,4% neslyšících ve srovnání s 73,3% zaměstnaných ze všech lidí. Takže to znamená, že neslyšící lidé jsou skoro dvakrát častěji bez práce než slyšící lidé. 

Šokující výňatky

Zpráva Deaf Works Everywhere také obsahuje některé šokující výňatky z rozhovorů s neslyšícími mladými lidmi. Některé z nich jsou naštvané kvůli nízkému očekávání, které mají lidé vůči neslyšícím.

Například jeden neslyšící vyprávěl. že šel na akci Veletrh práce a tam byl někdo od policie. Chtěl u policie pracovat, ale oni odvětili, že je neslyšící, a tak u nich pracovat  nemůže. On jim ale odporoval, že jeho tatínek je též neslyšící, a přesto pracuje u policie. 

Další naštvaný neslyšící říká, že jeho přáním bylo se stát hodinářem, ale jeho učitel ho od jeho snu odrazoval s tím, že lidé mu nebudou rozumět, tak není to rozumné, aby dělal tuto práci. 

Dalším problémem s umístěním do zaměstnání je velký nedostatek povědomí o neslyšících. Jak to uvedl jeden neslyšící – že byl velmi nervózní, takže nebyl schopen jim říci, že jim nerozumí. Nikdy jim neřekl, že je neslyšící, a tak jen vynechával chybějící rozhovory. 

Další doplnil: „V zásadě mám pocit, že já jsem ten problém, ale vím, že to není pravda. Ta situace je problém, ale já jsem neslyšící a týká se to mě. “

Práva neslyšících

I když neslyšící mladí lidé mají stejná práva na kvalitní kariérní poradenství a podporu jako slyšící lidé, mají většinou negativní zkušenosti a nedostávají stejné příležitosti k nástupu do práce. 

A tak NDCS vyzývá místní úřady, vzdělávací instituce a vlády po celé Velké Británii, aby začaly spolupracovat a zajistily, aby neslyšící mladí lidé dostávali odborné rady pro hledání zaměstnání. 

NDCS říká, že poradenství musí být přizpůsobeno tak, aby obsahovalo informace o podpoře a technologii pro neslyšící, a aby bylo přístupnější s přihlédnutím k rozsahu komunikačních potřeb neslyšících mladých lidí.

Zdroj, foto: Fenews.co.uk, Wikipedia.org, Civilsociety.co.uk

Editor: Magda Jandusová

Back to top button
Close