Z DOMOVA

Přístupné cestování pro osoby se zdravotním postižením

Cestování je v současné době možné jako nikdy předtím. Lidé mohou cestovat křížem krážem celým světem, a to jakoukoliv formou. Někdo volí luxus v resortových komplexech a dopraví se tam letadlem 1. třídy, někdo se naopak vydá na pěší cestu. Cestujeme nejen v páru nebo ve skupinách, ale také single. Cestování je totiž bezpečnější než dříve. Ale jak je to s cestováním u osob se zdravotním postižením? O tuto cílovou skupinu se u nás stará agentura CzechTourism. 

Cestování v dnešní době je možné pro většinu populace

Czech Tourism

Jedná se o státní agenturu, která v naši zemi funguje od roku 1993. Spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Hlavním posláním CzechTourism je obecná propagace České republiky v rámci celého světa. CzechTourism má tedy ukazovat světu, že Česko je kvalitní destinací na cestování a poznávání. CzechTourism vytváří různé informační a propagační brožurky, plakáty a videa. Kampaně CzechTourismu jsou zaměřeny také na občany České republiky. I čeští občané by si měli uvědomit, že není vždy nutné cestovat daleko, protože také v naší zemi je mnoho míst k objevování přírodní či architektonické krásy. Pokud nevíte kam se zajet podívat, navštivte web www.kudyznudy.cz, jenž byl vytvořen pod záštitou CzechTourism.  

Ukázka propagačního materiálu pro Latinskou Ameriku
Oficiální logo CzechTourism

Debata o přístupném cestování osob se specifickými potřebami

V prosinci 2019 proběhlo výjimečné setkání, kde se CzechTourism setkal se zástupci jednotlivých organizací, které se zaměřují na osoby se zdravotním postižením. Otevřenš debatovali o přístupném cestování osob se specifickými potřebami, včetně osob se sluchovým postižením. Každý zástupce hovořil o specifických potřebách své skupiny, skupinu osob se sluchovým postižením zastupoval Jan Wirth. Cílem setkání bylo pojmenování potřeb určitých cílových skupin, které bylo se mělo převést do jednotlivých projektů, jež by měly usnadnit cestování osob se specifickými potřebami v budoucnosti. CzechTourism chce vytvořit na svých webových stránkách kategorii s názvem “Cestování bez bariér”.

Jsou občané se zdravotním postižením znevýhodnění turisté?

DeafTravel

Specifické potřeby v rámci cestování za skupinu osob se sluchovým postižením vyjmenoval Jan Wirth, zástupce DeafTravel. Zmínil se o velké skupině osob se sluchovým postižením, která pro komunikační účely vyžaduje pouze znakový jazyk. To s sebou přináší nutnost tlumočníka jak fyzicky, tak vzdáleně prostřednictvím videa. Takoví neslyšící preferují videoprůvodce při cestování, proto vznikla platforma DeafTravel. 

Jan Wirth, iniciátor DeafTravel

Mnoho neslyšících cestovatelů zná DeafTravel. Je to jednoduše řečeno virtuální průvodce, který nemá ve světě obdoby. Na webové strance www.deaftravel.guide naleznete mapu světa, na níž jsou vyznačeny lokace, které navštívili samotní neslyšící a kteří kromě povrchního cestování tvoří smysluplnou věc – cestovní videoreportáže o daném místě. Výsledkem je inspirační a naučné video o dané lokaci. Pro velkou většinu neslyšících osob je to úžasná věc, která jim umožňuje dozvědět se o něčem prostřednictvím svého mateřského znakového jazyka. 

DeafTravel má k dispozici mnoho videoreportáží v rámci celého světa
Průvodcem pro neslyšící můžete být i vy! Stačí, když umíte znakový jazyk a máte kvalitní mobil s kamerou

Zdroj, foto: Czechtourism.cz, Ttg.cz, Kudyznudy.cz, Deaftravel.guide, Startupyard.com, Pixabay.com
Editor: Kristýna Mariáková

Back to top button
Close