Z DOMOVA

Ombudsman zřídil infolinku pro osoby se sluchovým postižením

 

Kancelář veřejného ochránce práv nově zřídila infolinku pro osoby se sluchovým postižením. Infolinka funguje od července 2020 a probíhá prostřednictvím transkriptu. Je určena nejen osobám, které mají sluchové postižení či potíže, ale i cizincům, kteří nerozumí plně českému jazyku.

Nová infolinka u Ombudsmana

Infolinka pro osoby se sluchovým postižením

Veřejný ochránce práv poskytuje lidem informační poradenství buďto osobně, emailem nebo telefonicky. Telefonická podpora je nyní nově dostupná také osobám se sluchovým postižením. Ti mohou využít tzv. transkript neboli textový hovor se simultánním přepisem. Ten je k dispozici zde. Služba transkriptu je bezplatná a je k dispozici ve všední dny 9-18 hod. Klient (stěžovatel) vyplní své telefonní číslo a zmáčkne tlačítko “zavolejte mi”. Čeká na zpětnou vazbu a telefonické spojení.

Transkript funguje v omezeném čase

Na co funguje infolinka?

Infolinka vám může napomoci tehdy, pokud řešíte nějakou životní situaci či problém a potřebujete vědět, jestli Vám s tím veřejný ochránce práv může pomoci, nebo máte jakýkoliv dotaz. 

Řešení náročných životních situací

Cílová skupina

Infolinka byla zřízena osobám se sluchovým postižením. Do této obecné kategorie spadají kromě neslyšících také senioři (stařecká nedoslýchavost, hluchota) nebo cizinci (kteří neovládají plně cizí (český) jazyk a je pro ně jasnější či srozumitelnější komunikace v psané podobě).

Infolinka je vhodná i pro cizince


Kdo je to veřejný ochránce práv?

Veřejný ochránce práv neboli ombudsman působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí, vykonávajících státní správu, pokud je takové jednání: A) v rozporu s právem, B) právu sice neodporuje, ale je jinak vadné či nesprávné, a tedy neodpovídá principům demokratického právního státu a principům dobré správy, C) jsou-li tyto orgány nečinné. Zabývá se např. stížnostmi proti ministerstvům ČR, České národní bance, Policii ČR, Armádě ČR, Vězeňské službě ČR či zdravotním pojišťovnám. V současné době tuto pozici zastává JUDr. Stanislav Křeček.

JUDr. Stanislav Křeček

Zdroj, foto: Advokatnidenik.cz, Ochrance.cz, Pixabay.com
Editor: Kristýna Mariáková

Back to top button
Close