SVÁTKY

Mezinárodní den ochrany osobních údajů

Kolikrát v životě jste někam napsali své jméno, příjmení, telefonní číslo a emailovou adresu? Jste si jisti, že máte zabezpečený svůj profil na všech sociálních sítích? Jsou vaše identifikační údaje a fotografie přístupné pouze vámi zvolenému okruhu lidí? Cokoliv na internetu sdílíte, je definitivní součástí kyberprostoru. A s vašimi údaji se dále manipuluje NEJEN na internetu. Vzpomeňte si třeba na svou účast ve výzkumech, zakládání účtů v bance, vyplnění registračních kartiček v obchodě nebo evidence u lékařů. 

Vaše fotky na internetu nejsou už jen vaše…

Proč se stanovil Mezinárodní den ochrany údajů?

Psal se rok 2006, kdy se Rada Evropy rozhodla vyhlásit 28. leden jako Mezinárodní den ochrany údajů. Tento mezinárodní den se začal slavit o rok později, v roce 2007. Termín 28. ledna nebyl zvolen náhodně, ale záměrně. 28. ledna 1981 byla totiž Radou Evropy přijata Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních údajů. Se vzrůstajícím tlakem společnosti vytvářet virtuální identitu se často neuvědoměle dostáváme do pozice nevzdělaných lidí a sharujeme osobní údaje s lidmi, kteří je mohou snadno zneužít pro své či pracovní účely. Mezinárodní den ochrany údajů vznikl právě proto, aby rozvíjel povědomí veřejnosti o vlastní odpovědnosti za zacházení s osobními údaji v online a offline světě. 

Kybernetický prostor může snadno zneužít vaše data.

Ochrana osobních údajů

Kontrolu osobních údajů neřeší automaticky celý svět, jak by se na první pohled mohlo zdát. Osobní údaje se kontrolují a chrání v USA, Kanadě, Izraeli a v 47 evropských zemích, jenž jsou členskými státy Rady Evropy. Právo na soukromí má každý z nás a ochrana osobních údajů každého z nás by měla být zaručena. Předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) prohlásila, že lidem by měla mít poskytnuta dostatečná ochrana jejich osobních údajů s podporou nezávislých institucí, jakými je právě ÚOOÚ. 

Ne všechny státy mají státní kontrolu osobních údajů

Soukromí se stává sci-fi jevem

Co tento den můžete udělat?

První krok, jaký můžete udělat hned, je kontrola vašeho soukromí na všech sociálních sítích a aplikacích. Možná budete velmi překvapeni, co všechno jste sociálním sítím a aplikacím dovolili nechat zpracovat. Někdy je nutné prolustrovat nejen samotnou aplikaci, ale i vnitřní nastavení telefonu či počítače. Dalším krokem je třídění veškerých osobních dokumentů – úřední záležitosti, smlouvy, reklamační papíry. Ty, které nepotřebujete, můžete dále skartovat. Nezapomeňte, že jednotlivé dokumenty mají stanovenou určitou dobu archivace, takže si dávejte pozor na to, co chcete skartovat. Pokud si nejste jistí, jak zacházet s osobními údaji, zkuste se zúčastnit vzdělávacího workshopu nebo kurzu, který se tímto tématem zabývá. Některé z vás jistě neminulo povinné školení týkající se GDPR ve vaši práci. GDPR je právě ona ochrana osobních údajů. V neposlední řadě pořádně informujte a vzdělávejte své děti, rodiče a prarodiče. Tito lidé jsou snadno ohroženou skupinou. Pamatujte si, že jste to vy sami, kdo jste zodpovědní za své identifikační údaje a sdílené fotografie. Pořádně zvažte předem všechna možná rizika zneužití, než začnete něco vyplňovat, podepisovat nebo sdílet. Jednoho dne vaše nevinná fotografie může být součástí špatných úmyslů neznámých osob.

Všechny vaše nepotřebné dokumenty nejprve skartujte!

Sharenting

Aktuálně často řešeným tématem v médiích i v rodinných kruzích je tzv. sharenting. Jedná se o specifický termín složený ze dvou anglických slov (sharing = sdílení) a (parenting = rodičovství). Sharenting charakterizuje nadměrné sdílení fotek dětí rodiči na sociálních sítích nebo skrz komunikační platformy jako je Whatsapp apod. Fotografie dětí na internetu se vám mohou vymstít a dítěti mohou dokonce způsobit trauma. Dítě se prostřednictvím fotografií může stát snadnou obětí sexuálního byznysu či třídní až veřejné (virtuální) šikany. Odborníci rodičům doporučují řídit se jednoduchou filozofií. “Čím méně, tím lépe. (…) Víc než na sebe myslete při sdílení fotografií a videí na své děti a jejich budoucnost,”  radí René Szotkowski z projektu E-bezpečí.

Sharenting je soudobým trendem, který škodí vašim dětem.

Video, které názorně ukazuje celý proces nakládání s našimi osobními údaji:

(doporučujeme nastavit v youtube titulky, je možné dát automatický překlad z Aj na Čj) 

 

Zdroj, foto: Uoou.cz, Coe.int, Wikipedie.org, Timeanddate.com, Radiozurnal.rozhlas.cz, Youtube.com, Pixabay.com

Editor: Kristýna Mariáková

Back to top button
Close