Z DOMOVA

Finanční poradkyně se věnuje neslyšící klientele

Lenka Krejcárková se ve své práci věnuje zejména neslyšící klientele. Pomáhá jim orientovat se v oblasti financí. Odkud má základy znakového jazyka a jak se odlišuje práce s neslyšícími klienty od práce s ostatními klienty?

Setkání s neslyšícími

Lenka má starší sestru, která je neslyšící. Její sestra se stala jakýmsi vzorem a motivem k tomu, aby Lenka vykonávala práci, v níž bude prospěšná právě lidem se sluchovým postižením. Přála si být advokátkou pro neslyšící klienty, ale zjistila, že právničinu v sobě nemá, a tak se vrhla na alternativu v podobě filosofického studia (tentokrát se obor jmenoval Čeština v komunikaci neslyšících). Její první zaměstnání bylo ve škole pro děti se sluchovým postižením v Praze, kde se doslova zapojila do komunity neslyšících. Protože viděla, že globální situace není vstřícná vůči neslyšícím, rozhodla se poskytovat poradenství v oblasti financí, kde právě je nedostatek expertů orientovaných na neslyšící zákazníky.

Znakový jazyk

Základy znakového jazyka pochytila pochopitelně od sestry, ale reálně si znakový jazyk osvojila až během studia na vysoké škole. Právě na znakový jazyk specializovaný obor ji seznámil se svým bohatstvím. Díky vyučujícím – rodilým mluvčím znakového jazyka pronikla do tajů znakového jazyka komplexně a obor ji ukázal, že znakový jazyk není tak jednoduchý, jak se jí zdál z komunikace s její sestrou.

Znakový jazyk se naučila až na VŠ

Kariéra finanční poradkyně

Její cesta k povolání finanční poradkyně nebyla přímá. Lenka Krejcárková pracovala ve školství, přičemž zároveň si hledala další zaměstnání, jež by vykonávala souběžně. Díky tchánovi se dostala do finanční společnosti, kde také zůstala a kde se navíc specializuje na klienty se sluchovým postižením.

Lenka Krejcárková se živí jako finanční poradkyně

V čem spočívá finanční poradenství?

Spočívá v pomoci klientovi orientovat se ve finanční oblasti, např. se řeší vlastní bydlení, spoření na automobil, spoření pro děti nebo možnosti zabezpečení ve stáří. Úkolem finanční poradkyně je nabízet klientovi rozvoj vlastní finanční gramotnosti a pomáhat mu zpracovat finanční plán s ohledem na jeho životní a finanční možnosti. Konkrétní cíle musí být reálné a neměly by klienta omezovat v aktuálním životě.

Finanční poradce vytváří s klientem finanční plán

Klienti se sluchovým postižením

Stoprocentní odlišnost je v komunikaci. Lenka Krejcárková má tu výhodu, že dokáže předat poradenství ve znakovém jazyce. “Jsem vlastně finanční poradce a tlumočník v jedné osobě. V porovnání se slyšícími klienty je práce časově náročnější. Je nutné často témata více vysvětlovat, být při ruce v jednotlivých úkonech – ať při jednání s různými institucemi, nebo při studování různých dokumentů. Musím mít na paměti, že český jazyk je pro většinu neslyšících až druhým jazykem, tedy ne vždy textu úplně porozumí.”

Zdroj, foto: Msn.cz, Marianne.cz, Partners.cz, Pixabay.com, Facebook @Čeština v komunikaci neslyšících
Editor: Kristýna Mariáková

Back to top button
Close