Z DOMOVA

Dagmar Herrmannová: inspiraci k pomoci našla v zahraničí

 

Dagmar Herrmannová má srdce na správném místě. Je ředitelkou organizace Smiling Crocodile a snaží se pomáhat dětem s těžkým smyslovým postižením v kombinaci s mentálním, fyzickým či zdravotním postižením a jejich rodinám. Své zkušenosti s pomocí získávala v zahraničí. Byla pomáhat dětem s kombinovaným postižením v Anglii, v USA a v rozvojových zemích v Asii a Africe.

 

Dagmar Herrmannová

Dagmar Herrmannová se po škole rozhodla cestovat po světě. Navštívila kromě Anglie a USA také rozvojové země v Africe a Asii. Cesta ji zavedla k dětem s kombinovaným postižením. Díky cestování po světě má přehled o tom, kde se jak lidé chovají k rodinám s dítětem s postižením. Nyní pracuje jako speciální pedagožka a ředitelka organizace Smiling Crocodile.

 

Dagmar Herrmannová

 

Rozdílné pohledy na postižení ve světě

Dagmar Herrmannová ukazuje na rozdíly ve vnímání postižení v různých zemích na různých kontinentech. Situaci u nás nezlehčuje, jen srovnává. Říká, že diskriminace a předsudky jsou všude, i u nás. Ale v rozvojových zemí předsudky a diskriminace zachází tak daleko, že postižené dítě je pro rodinu stigma a nikdo s tím nedokáže nic udělat. Vysvětluje, že dítě s postižením se rodina snaží  skrývat. Stává se, že takové dítě nikdy nebylo venku, žije uvnitř domova. Rodina má strach, že by postiženému dítěti mohli lidé ublížit, ostatní se ho bojí. Věří, že za postižení může matka, rodiny hodně vyhledávají šamana.

Dagmar říká: „Děti ve slumech mají maličko, ale dokáží si s tím hrát a úsměv vykouzlí.“

 

Dagmar v rodině s dítětem s postižením žijící v chudobě

Naopak se jí velice líbí přístup těchto chudých lidí během přírodních katastrof. I přesto, že toho sami mají málo, když sousední domy zasáhne nějaká tragédie, vždy a bez přemýšlení dokáží pomoct a nabídnout něco z toho mála, co sami vlastní.

Smiling Crocodile a sluchově postižené děti

 

Logo Smiling Crocodile

Organizaci založila Dagmar Herrmannová a zaměřuje se na děti s kombinovaným postižením. Cílem organizace je ukázat světu, že i tyto děti patří do tohoto světa a mají právo žít plnohodnotný život. Věnuje se i dětem se sluchovým postižením žijícím na hranici chudoby v rozvojových zemích v Asii (Indie, Srí Lanka a Bangladéš) a v anglicky mluvících místech v Africe.

Organizace Smiling Crocodile zaujímá individuální přístup k rodinám na hranici chudoby, které mají dítě se sluchovým postižením. Mezinárodní projekt poskytuje adekvátní medicínskou péči, vzdělávání a integraci do běžné společnosti. Podporuje terapeutická centra, centra kochleárních implantací a také se věnuje rodinám individuálně.

Co poskytují za služby a v čem je podporují?

         Rehabilitace pro rozvoj sluchu, komunikace a mluvené řeči, vzdělávání a integraci.

          Podporují terapeutická centra pro sluchově postižené, centra kochleárních implantací.

          Možnost cestovat do rehabilitačních center a účast na terapiích.

          Snaží se zařadit děti do vzdělávání v běžných školách a do společnosti.

          Pomáhají dovybavit rehabilitační centra terapeutickými pomůckami.

          Možnost vyšetřování sluchu v tzv. audiologických minibusech pro děti v chudých rodinách, žijící ve slumech, chudých předměstích velkých měst v Indii a na Srí Lance.

#BECAUSEIHEARILIVE

Pokud na sociálních sítích narazíte na hashtag Becauseihearilive, tak budete vědět, že se jedná o mezinárodní integrační kampaň, která  se snaží šířit osvětu o podmínkách života neslyšících dětí v rozvojových zemí, kde Smiling Crocodile působí a pomáhá.

 

Dagmar Herrmannová s Karlem Peroutkou v rozvojové zemi

Maskot Smiling Crocodile

 

Zdroj, foto: Pardubice.rozhlas.cz, Smilingcrocodile.org, Partner.ihned.cz, Extra.cz
Editor: Lucie Ulrichová

 

 

Back to top button
Close