Z DOMOVA

Markully a Markulland

 

Projekty Markully a Markulland, jejíchž autorem je jediný člověk – muž se sluchovým postižením, Martin Kulda, patří mezi hojně navštěvované facebookové profily, a to ze strany samotných neslyšících. Martin Kulda prostřednictvím poutavých videí ve ZJ informuje o jednotlivých zvířatech. Podílí se tak na osvětě v oblasti zoologie, která je plně přístupná neslyšícím zájemcům.

Martin Kulda

Je vášnivým milovníkem zvířat a tuto zálibu přetavil v fascinující a velkorysé projekty, na kterých neustále s láskou pracuje. Martina Kuldu můžete nyní také zachytit v brněnském Středisku Teiresiás, kde se podílí na řadě edukativních projektů s překlady do ČZJ. Podílí se na tvorbě zoologického slovníku zvaného ZOOlexikon, přednáší na téma zoologie v různých organizacích či dálkově přes sociální sítě. Participuje na online přednáškách s lidmi napříč celým světem – např. na ZOOMu se zúčastnil setkání s více tlumočníky a referoval o své zálibě – zvířecím království. Ve volném čase poctivě a s velkým zápalem rozvíjí své vlastní projekty Markully a Markulland.

Martin Kulda

 

Martin miluje zvířata nadevše

 

Online přednáška s tlumočníky jiných států

 

ZOOlexikon

ZOOlexikon, jak vyplývá z jeho názvu, je jednoduše zoologický slovník určený všem, kteří pracují s českým znakovým jazykem. ZOOlexikon je výstupem diplomové práce Martina Kuldy. Vytvořil jej ve spolupráci se Střediskem Teiresiás (na MUNI, Brno) a poradenským centrem Alfons (na VUT, Brno). Pokud nevíte, jaký znak mají zvířata, např. emu, čipmank nebo hyena, můžete se na ně podívat právě v tomto slovníku. Slovník obsahuje široký seznam jednotných termínů v ČZJ a neustále se aktualizuje. Znaky ukazuje samotný Martin Kulda a videa jsou zpracována velmi kvalitním způsobem. Doporučujeme ZOOlexikon zejména všem učitelům a vychovatelům, kteří vzdělávají děti se sluchovým postižením. Podívejte se na něj.

ZOOlexikon

Markully

“Zvířata jsou lepší lidé. Nelžou nám, jsou tu pro nás, neopouštějí nás. Posilují naši psychickou kondici.”

Facebookový profil Markully je věnován zejména uživatelům ČZJ. Martin na tomto projektu prezentuje videa nebo přednášky s hosty v ČZJ. Videa o zvířatech ilustrují celkově příběh zvířat, jejich život a zajímavosti. Posledně na tomto webu je nová přednáška s Janem Wirthem na téma vegetariánství. V blízkých dnech se můžete těšit na přednášku na téma veganství Martin videa zpracovává sám a finální podoba je plná efektních vizuálních vjemů, což dělá odborné zoologické téma ještě víc atraktivní.

Logo Markully

SYSEL:

#199 Sysel obecný

Zveřejnil(a) Markully dne Středa 15. července 2020

 

Markulland

Další Martinův facebookový profil Markulland funguje na stejné bázi jako Markully, ale je věnován uživatelům mezinárodního znakového systému.

Obrázek a logo Markullandu

 

Zdroj, foto: Zoolexikon.cz, Facebook @Martin Kulda, Facebook @Markulland, Facebook @Markully
Editor: Kristýna Mariáková

Back to top button
Close