ZE SVĚTA

High-tech rukavice překládá znakový jazyk do mluvené řeči

V mnoha zemích je nedostatek tlumočníků do znakového jazyka. Jedním z možných řešení, jak by lidé se sluchovým postižením mohli komunikovat s okolím, je nová high-tech rukavice. Jak funguje?

Rukavice je propojená se smartphonem a spolupracují

Jak high-tech rukavice vypadá?

Vědci vyvinuli rukavici, která převádí znakový jazyk na mluvenou řeč v reálném čase. Neslyšící by tak díky speciálním rukavicím mohli rozumět komukoliv bez potřeby tlumočníka znakového jazyka. Zařízení obsahuje podlouhlé senzory, jakési “tyčinky,” které jsou na každém prstu ruky, aby při pohybu prstů rozpoznaly každý znak – písmeno, slovo nebo frázi v americkém znakovém jazyce.

Tyto signály jsou pak bezdrátově přenášeny do smartphonu, který tuto informaci převede na mluvená slova rychlostí jednoho slova za sekundu. K rukavicím vědci také přidali senzory k obličeji (mezi obočím a na jedné straně úst), aby byl zachycen i výraz obličeje, který je také součástí amerického znakového jazyka. Výzkumný pracovník Jun Chen uvedl, že zařízení je lehčí než systémy vyvinuté v předchozích pokusech vytvořit zařízení pro překlad ve znakovém jazyce. 

Seznam dalších podobných zařízení:

Výrobci high-tech rukavic

Vědci, kteří projekt vyvinuli, věří, že inovace by mohla umožnit snadnější komunikaci pro neslyšící. „Doufáme, že to lidem, kteří používají znakový jazyk, otevře snadný způsob, jak komunikovat přímo s těmi, kteří neznakují, a bez tlumočníka do znakového jazyka,” uvedl Jun Chen a dodal, že také doufá v to, že to pomůže lidem naučit se znakový jazyk sami.

Digitální návrh rukavice

Fakta o znakovém jazyce

Odhaduje se, že v USA používá 100 000 až 1 milion lidí americký znakový jazyk. Rukavice nepřekládají britský znakový jazyk, který je také dominantním znakovým jazykem v anglicky mluvícím světě.

Více než 300 znakových jazyků používá 70 milionů neslyšících po celém světě.

Znakovým jazykem komunikuje na světě spousta lidí

Zdroj, foto: Edition.cnn.com, Arkansasonline.com
Editor: Eva Nováková

Back to top button
Close