Z DOMOVA

Další cesta k tomu, jak se stát tlumočníkem znakového jazyka!

Masarykova univerzita v Brně otevírá nové studijní programy tlumočnictví znakového jazyka a embryologie. 

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita je známá i pod zkratkou MUNI. MUNI je česká univerzita, která sídlí v Brně. Je po Karlově univerzitě největší a nejstarší univerzitou v ČR. Má celkem devět fakult. S nově otevřenými obory MUNI nabízí přes 120 studijních programů. 

Masarykova univerzita

Nové obory

MUNI otevřela dva nové obory – tlumočnictví znakového jazyka a embryologii. V praxi je po nich velká poptávka, a tak se MUNI rozhodla tyto studijní programy otevřít.

Embryologie

Embryologie (v řečtině znamená „nauku o zárodku“, embryo = zárodek, tzn. struktura, ze které vznikne jedinec) je vědní disciplína, která se zabývá studiem vývoje jedince v prenatálním (= doba mezi početím a porodem) období. Embryologie se dělí podle zkoumaných objektů – embryologie živočichů, rostlin a člověka.

Embryologie spadá pod lékařskou fakultu a studium potrvá pět let. Po ukončení studia absolvent bude mít magisterský titul. 

V ČR je asi 40 reprodukčních center a chybí jim kvalifikovaní pracovníci. Většinou přijímají lidi, kteří vystudovali jiný příbuzný obor a musí se pro tuto práci složitě vzdělávat. 

Lidské embryo pět týdnů po oplození

Tlumočník znakového jazyka

Studijní program Tlumočnictví znakového jazyka spadá pod filozofickou fakultu. Absolventi tohoto programu budou zajišťovat služby, na které mají sluchově postižení z platné legislativy nárok. 

Tlumočení

„Snadný to nebude, ale stojí to za to“

MUNI má letos kampaň založenou na hesle Snadný to nebude, ale stojí to za to”. Kampaň upozorňuje budoucí studenty, že studium na MUNI bude náročné, bude plné výzev, ale výsledek snažení bude stát za to. MUNI bude připravena uchazečům a následně i studentům pomáhat na cestě k vysněnému titulu. 

Zájem o studium

Pokud máte zájem studovat na MUNI, můžete se přihlásit elektronicky. Cena za jednu přihlášku činí 400 až 700 Kč dle konkrétní fakulty. 

Podmínkou pro přijetí na většinu studijních programů jsou testy studijních předpokladů. Uchazeči budou tyto testy skládat 25. a 26. dubna 2020 ve více městech ČR i na Slovensku. 

U některých studijních programů se ještě musí skládat oborové testy. 

A pokud je student zdravotně handicapovaný, může se obrátit na Středisko Teiresiás. Středisko Teiresiás je připraveno pomoci uchazečům i studentům různého postižení. U sluchově postižených lidí Středisko Teiresiás nabízí přepisovatelské a tlumočnické služby a individuální výuku. 

Logo Teiresiásu

Zdroj, foto: Novinky.cz, Muni.cz, Howlingpixel.com, Facebook.com
Editor: Magda Jandusová

Back to top button
Close