ZE ZAJÍMAVOSTI

Znakový jazyk v počítačové hře

Počítačových her, kde by se objevil znakový jazyk, moc není. Spíše žádné takové nejsou, až na pár výjimek. A o jedné vám nyní povíme.

Znakový jazyk (ZJ)

Jazyk, který je tvořen vizuálně-pohybovými prostředky, není pro slyšící, kteří se ho učí, nic jednoduchého. Na rozdíl od cizích mluvených jazyků, kde se používají mluvidla a hlas, je ve znakovém jazyce potřeba, aby byly využity ruce s prsty, hlava a mimika, dost často i celé tělo. Sečteno a podtrženo – kdo se ZJ chce naučit, musí počítat s neustálým tréninkem, a nejlépe – komunikovat se samotným neslyšícím, pro kterého je ZJ mateřským jazykem. Takto si ho osvojí nejlépe.

Naučit se ZJ není nic jednoduchého

Znakový jazyk v počítačové virtuální realitě

VRChat je multiplayer online hra, ve které si hráči mohou vytvořit své vlastní světy, sdružovat se s ostatními a komunikovat spolu prostřednictvím virtuálních postav. VRChat se hraje převážně pomocí ovladačů (Oculus Rift, Valve Index, …), které zahrnují speciální brýle a ovládání na ruce. I když titul nese název VRChat, není pouze o chatování. Člověk se ve VRChat může pobavit i naučit něco nového – třeba znakový jazyk.

Postavy ve virtuálním světě
Příslušenství Oculus Rift

VRChat a neslyšící hráči

Neslyšící hráči mohou ve VRChat naučit slyšící hráče základům znakového jazyka, který je upravený pro potřeby virtuální reality. Poté spolu takto mohou komunikovat. Ale i v té nejdokonalejší technologii jsou určitá omezení – ZJ není univerzální (jiný je ZJ v Česku, a jiný v USA) a je omezená i hybnost prstů. S tímto omezením se snaží vypořádat herní nadšenci – komunita zvaná “Helping Hands” (Pomocné ruce). 

Ovladače Valve Index

Helping Hands

Helping Hands se staly komunitou, která povzbuzuje každého, kdo se chce naučit znakovat, aby mohl komunikovat s neslyšícími uvnitř VRChat a zároveň získávat dovednosti aplikovatelné i v reálném světě. Mezi vyučující nepatří jen neslyšící. Do akce se zapojili i skuteční tlumočníci nebo lidé, kteří mají někoho neslyšícího v rodině. K tomu, aby mohl být znakový jazyk co nejvíce věrohodný, jsou nejvhodnější ovladače Valve Index. Základní fráze se lze naučit díky speciální interaktivní tabuli. 

Ukázka VRchat se znakovým jazykem:

Výuka znakového jazyka

Podle samotných členů Helping Hands nepředstavuje virtuální realita ideální prostředí pro výuku znakového jazyka, ale jde o skvělý způsob, jak představit samotný jazyk a zvýšit povědomí o jeho existenci a fungování. Někteří hráči se dokonce na základě této herní zkušenosti přihlásili na výuku ZJ i ve skutečném světě.

Bourání bariér mezi slyšícími a neslyšícími

Vzhledem k tomu, že v každém státě je jiný znakový jazyk (český ZJ, britský ZJ, americký ZJ, …), je VRChat přínosný i pro samotné neslyšící – mohou se zkusit naučit i základy znakového jazyka jiného státu, a popovídat si s neslyšícím cizincem. Je úžasné, jak VRChat dokáže takovým způsobem sbližovat lidi. Díky této technologii mohou hráči naslouchat lidem, kteří neslyší. 

Znakový jazyk je plnohodnotný a má svou historii

Zdroj, foto: Vortex.cz, En.wikipedia.org, Motherclub.cz, Gamepress.cz,  Skarredghost.com, Usu.edu
Editor: Eva Nováková

Back to top button
Close