Víte, co se stalo 17. listopadu 1939? Kdo byl zastřelen?

Mezinárodní den studentstva, někdy též Světový den studentstva, je připomínkou tragických událostí, k nimž došlo v období od 28. října do 17. listopadu 1939 v tehdejším Protektorátě Čechy a Morava. Vše začalo násilným potlačením poklidné demonstrace u příležitosti 21. výročí vzniku Československa 28. října 1939 v Praze. Na potlačování demonstrace, jež se konala na Václavském náměstí, se kromě sil pořádkové policie podílely i jednotky SS. Následovaly další střety na dalších místech v Praze, při nichž Němci stříleli nejen pro výstrahu, ale i do demonstrantů.

21. výročí vzniku československa
Klidná demonstrace v rámci 21. výročí vzniku Československa

Při jedné z těchto potyček byl postřelen Jan Opletal, který 11. listopadu svému zranění podlehl. Jeho pohřeb se konal 15. listopadu na pražském Albertově, odkud byla rakev s ostatky převezena na nádraží a odeslána na Moravu. Následné demonstrace, jež se změnila v protest proti okupaci, se zúčastnily tisíce lidí. Opět došlo ke střetům mezi demonstranty a pořádkovými silami. Hned následujícího dne se v Berlíně konala porada za účasti Adolfa Hitlera, jejímž výsledkem bylo rozhodnutí o uzavření českých vysokých škol na dobu tří let, zatčení a popravení 9 vedoucích představitelů studentské organizace (Josef Adamec, Jan Černý, Marek Frauwirth, Jaroslav Klíma, Bedřich Koula, Josef Matoušek, František Skorkovský, Václav Šaffránek a Jan Weinert) a internace stovek studentů v koncentračních táborech.

jan opletal
Student Jan Opletal, který podlehl zraněním střelby.

Ještě v noci ze 16. na 17. listopadu došlo k rozsáhlému zatýkání českých studentů v Praze, v Brně a v Příbrami. Studenti zatčení gestapem a jednotkami SS v Praze byli dopraveni do ruzyňských kasáren, kde došlo i k popravě 9 představitelů studentských organizací. Celkem 1200 zatčených studentů bylo poté převezeno do německého koncentračního tábora Sachsenhausen-Oranienburg, odkud jich byla většina propuštěna koncem roku 1942, zbytek pak v lednu 1943. Z těchto 1200 studentů nepřežilo útrapy koncentračních táborů 35.

vyhláška
Vyhláška r. 1939 k uzavření vysokých škol

Mezinárodní den studentstva byl pak vyhlášen v roce 1941Londýně při příležitosti druhého výročí těchto událostí. Stalo se tak na zasedání Mezinárodní studentské rady, jehož se zúčastnili delegáti z 26 zemí.

 

Se 17. listopadem souvisí i tzv. Sametová revoluce. Původně byla na 17. listopad 1989 naplánována pietní akce k 50. výročí uzavření českých vysokých škol nacisty. Akce se měla odehrát na pražském Albertově. Oficiálním účelem mělo být uctění památky Jana Opletala, avšak radikálnější část studentů mínila využít této akce k vyjádření nespokojenosti se současnou společenskou situací a k volání po změně. A právě Sametová revoluce je označením pro období politických změn v Československu mezi 17. listopadem29. prosincem roku 1989, které vedly k pádu komunistického režimu a přeměně politického zřízení na pluralitní demokracii.

sametová revoluce 03
Sametová revoluce a Václav Havel

 

Zdroj: wikipedia.cz

Jeden komentář

  1. 17.11.89 byl veden dobrou tezi, která ovšem vyvrcholila ve svobodné kradeni ve velkem celých podniku a v milionech. Za komunismu bylo zaopatření pro lidi, byty, zajištění škol pro děti a kradeni ‘malá domu’
    Je otázka co bylo a je lepší?
    Dnešní politika je podle výroku Lenina – parlament jen banda žvanilu, kde si každý hani vlastní koryto a i věží svým lžím. Jejich projeji jsou bez hlavy a páty, jen ostuda pro náš národ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button