OPIM

OPIM funguje již 20 let a zabývá se tématem diverzity.

0

Vznik OPIM

Organizace OPIM funguje již od roku 2001 a založila ji ve svých 22 letech Jana Tikalová. Jana Tikalová je průkopnicí v oblasti společenské, pracovní a sociální inkluze a diverzity, těmito tématy se zabývá víc jak 20 let. Počátky organizace OPIM nebyly v České republice jednoduché, neboť problematika inkluze se u nás sotva řešila. Zpočátku OPIM působil v zahraničí, poté se aktivity organizace přesunuly k nám.

Jana Tikalová

 

Diverzita ve společnosti a v práci

OPIM řeší především téma diverzity, která je vnímána jako specifický nástroj práce. Diverzita je dle OPIM výhodným elementem v pracovní oblasti. OPIM učí společnost přijímat diverzitu v dobrém slova smyslu a pomáhá bourat společenské stereotypy či předsudky. Tímto se tak výrazným způsobem podílí na pracovní spolupráci s lidmi, kteří se odlišují od běžného proudu (lidé s handicapem, lidé ze sociálně znevýhodněného prostředí, nadaní a talentovaní, mezigenerační skupiny). OPIM fandí heterogenním pracovním týmům, rozvoji lidského potenciálu a síle inkluzivní kultury v jednotlivých organizacích.

Diverzita

Diversity Talent Pool

OPIM vlastní webovou aplikaci zvanou Diversity Talent Pool, která propojuje lidi a firmy, pro které je inkluzivní firemní prostředí důležité. Jde o vytvoření vazby mezi různorodými lidmi a inkluzivními firmami, kteří se neřídí společností zafixovanými a často mylnými názory a poskytují práci lidem na základě jejich individuálních potřeb a jejich životní situace.

Logo Diversity Talent Pool

 

Živá knihovna

Pod pojmem Živá knihovna, kterou OPIM vede již 13 let, se skrývá bohatá série autentických příběhů lidí napříč různými spektry. Můžete si přečíst příběhy lidí jako jsou muslimka, transmuž, vrcholová manažerka a matka, autista, vozíčkář, otec na rodičovské dovolené, bývalá narkomanka, vyhořelý manažer a mnoho dalších. Jsou to lidé, kteří mají různé příběhy, těžké začátky nebo osudy a přesto boří společenské předsudky. Účelem Živé knihovny je rozvinout mezilidské porozumění a respekt vůči rozmanitosti ve společnosti a zároveň respekt ke každému člověku, protože každý z nás máme svůj příběh.

Živá knihovna

 

Rozhovor s Evou Novákovou, vedoucí týmu Tichých zpráv

OPIM vede na svém webu blog, kde se věnuje různým tématům a rozhovorům. Poslední rozhovor zrealizoval s vedoucí týmu Tichých zpráv, Evou Novákovou. Rozhovor, ve kterém se můžete dozvědět o její vzdělávací a pracovní cestě, naleznete zde.

Eva Nováková

 

Zdroj, foto: Opim.cz, Spolecenskaodpovednost.cz, Diversitypool.cz, Livinginstitute.com, Pixabay.com
Editor: Kristýna Mariáková

Back to top button