ZE SVĚTA

Aplikace Live Transcribe překládá mluvenou řeč – i v českém jazyce!

Aplikace Google Live Transcribe může usnadnit studium neslyšícím studentům tak, že mohou být integrováni do slyšící školy. 

Rozdíl mezi slyšícími a neslyšícími studenty

Ti, kteří už nestudují, tak si určitě rádi vzpomenou na školní léta, kdy museli vypisovat poznámky z hodiny či z učebnic a pak se z nich učili. A snad víte, že oproti nám, neslyšícím, slyšící studenti to mají se studiem jednodušší. Proč tomu tak je? Poněvadž slyšící studenti ty informace slyší a hned si je ukládají do paměti, kdežto u neslyšících je to horší, a to z mnoha důvodů. Hlavním důvodem je, že mluvený jazyk je pro většinu druhým jazykem, tak neslyšící studenti musí nejdřív informace zpracovat, pochopit je a pak si je uložit do hlavy. 

Chytrý telefon

Aplikace Google Live Transcribe

A proto na svět přišla unikátní aplikace Google Live Transcribe, která by chtěla usnadnit neslyšícím studentům studium. Díky této aplikaci budou moci neslyšící chodit do slyšící školy, aniž by se museli stresovat, zda mají zajištěného tlumočníka či přepisovatele. 

Jak to funguje? 

Abyste mohli použít tuto aplikaci, potřebujete mít chytrý telefon a internetové připojení. Google Live Transcribe přepíše řeč na čitelný text na displeji telefonu v reálném čase. Nabízí i interpunkce. 

Neslyšící posluchač využívá aplikaci Live Transcribe

Live Transcribe rozumí řeči ve více než sedmdesáti jazycích a dialektech. Pokud žijete v domácnosti, kde se hovoří více jazyky, můžete přepínat mezi dvěma různými jazyky tak, že v nastavení menu zvolíte sekundární jazyk. Google nicméně usiluje o to naučit algoritmus rozpoznávat jazyk automaticky, aby uživatelé aplikace nemuseli přepínat mezi jednotlivými jazyky. V budoucnu se plánuje přidat další jazyky. A ti, kteří pravidelně čtou či sledují Tiché zprávy, tak jistě vědí, že tato aplikace podporuje i český jazyk. 

Blízkost těchto zvuků je také zobrazena na displeji. Pokud je ticho, aplikace nebude překládat, ale až někdo promluví, tak aplikace vyšle signál = vibruje, aby neslyšící věděli, že se mají podívat na displej a uvidí, co se říká. Přepisy budou uloženy až tři dny. Aplikace je zdarma ke stažení z obchodu Google Play.

Logo Live Transcribe

Omezení

Aplikace má pochopitelně i svá určitá omezení. Za prvé, bude fungovat pouze v nastavení individuálního hovoru nebo malé skupiny, neboť má problém rozpoznat, kde řeč jedné osoby končí a řeč druhého člověka začíná, a občas kvůli tomu nefunguje. Za druhé není k dispozici pro telefony Apple. Za třetí přesnost přepisu není stoprocentní, ještě je od toho daleko. Dalším a posledním velkým nedostatkem je, že Live Transcribe k fungování vyžaduje internetové připojení.

Aplikaci využijete i při objednávání kávy: “To bude za 5 dolarů, prosím.

Národní společnost pro děti se sluchovým postižením

Analýza Národní společnosti pro děti se sluchovým postižením (NDCS) zjistila, že neslyšící žáci v Anglii bojují „v každé fázi svého vzdělávání“ – téměř dvě třetiny slyšících žáků opouští školu s výborným prospěchem, ale mezi neslyšícími žáky procento klesá na méně než polovinu. 

Na amerických univerzitách je pouze 1,3 % přihlášených neslyšících vysokoškoláků a           30,8 % neslyšících vysokoškolských studentů má potíže s učením. Takže je mnohem méně neslyšících absolventů s vysokoškolskými tituly oproti slyšícím absolventům.

Podle zprávy Národního centra neslyšících (National Deaf Center) se neslyšící do online kurzů zapisují častěji než do kurzů, kde se převážně mluví. Pouze jedna univerzita, soukromá univerzita Gallaudet ve Washingtonu DC, je navržena tak, aby byla bezbariérová pro neslyšící a nedoslýchavé.

Gallaudetova univerzita

Světová federace neslyšících

Podle Světové federace neslyšících po celém světě 56 ze 70 milionů neslyšících vůbec nezískává vzdělání.

Klíčovým faktorem ke zlepšení je zpřístupnit vzdělání neslyšícím a právě aplikace Live Transcribe by mohla pomoci.

Sagar (vedoucí produktu ve skupině AI Research společnosti Google) vysvětluje, že rychlost překladu z mluvené řeči do psaného textu má vliv na to, jak bude neslyšící ke konverzaci přistupovat. Jeho tým zjistil, že pokud se titulky objeví o jednu sekundu později, jsou uživatelé pasivní posluchači. Text se (díky Live Transcribe) nyní objeví během 200 milisekund, což je „okamžitě“. Uživatelé se takto mohou lépe zapojit do debaty, protože nebudou pozadu. 

„Nechtěli jsme, aby neslyšící lidé jen sledovali … chceme, aby se mohli účastnit plné konverzace.“

Když aplikace byla testována v učebně, jediný neslyšící student ve třídě plné slyšících studentů uvedl, že je schopen sledovat to, co se vyučuje, mnohem rychleji. I když aplikace nebyla tak přesná jako profesionální tlumočník, byla to „cesta rychlejší k informacím“ – a je zdarma.

„To znamená, že student mohl používat aplikaci pro rozhovory s učitelem po skončení výuky a účastnit se konverzací mnohem rychleji, než by to proběhlo s profesionálním tlumočníkem,“ řekl Sagar.

Podívejte se na projekt Tichého světa:

Naše Tichá linka nabízí online tlumočení a online přepis pro neslyšící z celé České republiky. Služba funguje zcela zdarma, stačí se zaregistrovat: https://www.tichalinka.cz/  

Zdroj, foto:  Palmserver.cz, Studyinternational.com, Ndcs.org.uk, Theguardian.com, Citylab.com, 9to5google.com, Cnet.com

Editor: Magda Jandusová

Back to top button
Close