Z DOMOVA

Tlumočník znakového jazyka je smysluplné povolání

Pro naprostou většinu osob se sluchovým postižením je přítomnost tlumočníka v jejich životě zcela nezbytná. Stejně jako na Slovensku, i v České republice se potýkáme s velkým nedostatkem tlumočníků. Zvyšuje se exkluzivita profese tlumočníka. Tlumočník je v komunitě neslyšících nadměrně žádoucí. Stává se velmi často, že neslyšící lidé si tlumočnickou službu nevynárokují. 

Ivana Kupčíková

Ivana Kupčíková pracuje jako tlumočník znakového jazyka víc jak 20 let. Původně vystudovala zdravotnický obor, později si doplnila studium Speciální pedagogiky a zaměřila se na znakový jazyk, u kterého vytrvala. Hlavní pracovní náplň tvoří tlumočení na Masarykově univerzitě. Její doménou je ale komunitní tlumočení. Kupčíková si vzhledem ke své dlouholeté profesní praxi velmi dobře uvědomuje, jak moc je tristní situace tlumočníků v českém státě. V rozhovoru pro Munimedia.cz poskytla řadu zajímavých poznatků. 

Ivana Kupčíková

Situace v České republice

V České republice žije asi 500 tisíc osob s určitým typem sluchové vady, z toho celkového počtu vychází cca na 8 – 12 tisíc neslyšících osob. Odhad je orientační, protože čeští lékaři nemají ohlašovací povinnost. 1 tlumočníkovi náleží zhruba 162 neslyšících osob. Kupčíková zdůrazňuje podstatu stálosti tlumočníka. Je velkou výhodou, když tentýž tlumočník figuruje zejména ve zdravotních a úředních záležitostech. Proměnlivost tlumočníků v situacích, kdy se řeší zdravotní stav nebo soudní peripetie neslyšícího člověka, je neefektivní a neprospívá žádné straně. 

Odhadovaný počet osob se sluchovou vadou žijících v ČR je 500 tisíc. 

Proč je situace tlumočníků v ČR tristní?

Jednoduše: nejsou finance. Tlumočení, které se považuje za sociální službu, je dotováno státem. Avšak finance pro neziskové organizace jsou limitované a to je také další důvod, proč je nedostatek tlumočníků. Organizace nejsou schopny je zaplatit. 

Situace tlumočníků v ČR není uspokojivá…

Typy osobního tlumočení

Neslyšící lidé tlumočníka vyžadují hlavně v rámci komunitního tlumočení a nebo ve vzdělávací sféře, hlavně na univerzitě. Komunitním tlumočením se myslí v běžných každodenních záležitostech, osobních a rodinných. Patří sem např. lékař, třídní schůzky, úřední jednání, objednání různých služeb jako je např. kadeřník, reklamace zboží či rezervace zájezdu.  

Tlumočník je třeba na univerzitě. A také je důležitý na soudních jednáních.

Povolání tlumočníka

Zajímavý je vývoj osobního motivu se stát tlumočníkem. V minulosti totiž tlumočníky tvořila skupina lidí, kteří byli CODA dětmi, měli neslyšící partnery nebo jiné úzké vazby s komunitou neslyšících. Později se postavení znakového jazyka změnilo, více se zpopularizoval a stal se atraktivním jazykem pro veřejnost. Další generace tlumočníků nemá žádné konexe s komunitou neslyšících. Tlumočníkem se stává člověk, který znakový jazyk studuje z osobního zájmu.

Znakový jazyk se zpopularizoval.

Tlumočník jako zprostředkovatel komunikace

Role tlumočníka znakového jazyka je stejná jako u tlumočníků jiných jazyků. Tlumočník znakového jazyka poskytuje neslyšící osobě sdělený obsah ve znakovém jazyce. Pouze překládá a předkládá informace tak, jak jsou řečeny mluvícím aktérem. Tlumočník v žádném případě nevstupuje do komunikace. Tlumočník neupozorňuje na zjevné lži, falešné ideje, podvody a jiné nesprávné postupy (např. trestního charakteru). Osoba se sluchovým postižením je svéprávná a musí sama se rozhodnout, zda jednání jsou správná, jak dále postupovat a jak řešit problémy ve svůj prospěch. 

Tlumočník předává pouze sdělení komunikace.

Právo na výběr komunikačního systému

Přestože neslyšící lidé mají právo na volbu komunikačního systému v rámci vzdělávání, ne vždy je toto právo naplněné. Zejména u dětí, jimž je poskytnut tlumočník coby podpůrné opatření. Protože je tlumočníků v České republice málo, nejsou pak školy připraveny toto opatření uplatnit. Chtějí-li si neslyšící rozšířit vzdělávací a profesní kompetence, musí si zaplatit tlumočníka ze svých zdrojů nebo najít si jiný způsob profinancování. Poskytovatelé kurzů nebo zaměstnavatelé zpravidla odmítají finanční účast. 

Neslyšící mají právo na výběr komunikačního systému.

Smysluplnost práce

Tlumočník je pro neslyšící komunitu nesmírně důležitý, protože je symbolem jejich svobody a nezávislosti. Díky tlumočníkovi si mohou vyřídit věci samostatně, aniž by byli fixování na své blízké. Ivana Kupčíková v rozhovoru uvádí, že se pracovně podílí na něčem, co má smysl. Zcela určitě vykonává navíc práci, která je v dnešní době velmi vážená. Vždyť je jedním z toho mála tlumočníků, které Česká republika vůbec má. 

Tlumočení v Tichém světě

Rádi bychom Vás upozornili, že v Tichém světě nabízíme tlumočnické službyTichou linku. Podívejte se na web: www.tichysvet.cz 

Zdroj, foto: Munimedia.cz, Pixabay.com
Editor: Kristýna Mariáková

Back to top button
Close