ZE SVĚTA

Slovenská linka důvěry je on-line i pro neslyšící

Na Slovensku byla nově spuštěna on-line linka důvěry. Psychologické poradenství ve znakovém jazyce “Videoporadenství” je tak přístupné i mladým neslyšícím.

Pocit samoty

Situace neslyšících na Slovensku

Darina Tarcsiová z Katedry speciální pedagogiky na Univerzitě Komenského v Bratislavě sdělila, že několik výzkumů odhalilo více příznaků duševních poruch u neslyšících než u slyšících. Neslyšící mají zároveň problém v tom, že není moc odborníků – psychologů, kteří znají neslyšící a jejich způsob komunikace. Toto může i zvyšovat riziko sebevraždy.  

Zmatek a zoufalství

Občanské sdružení IPčko

IPčko je internetová linka důvěry určená mladým lidem, kteří se cítí zmatení, nešťastní, zklamaní, nebo sami. Poskytuje se bezplatně a anonymně. 

Dobrá linka

Občanské sdružení IPčko provozuje psychologickou on-line poradnu “Dobrá linka”. Je pro děti a mladé lidi s různým typem zdravotního postižení. Představitelé IPčka tvrdí, že pro mladé lidi, kteří mají zdravotní handicap, je náročné se vyrovnat se svým postižením. Těžké je pro ně i to, jak je vnímá a jak se k nim chová společnost. V Dobré lince mohou pomoci odborně vyškolení poradci, psychologové, sociální pracovníci a speciální pedagogové. Dobrá linka vznikla v listopadu 2018 a pomohla již více než 1390 mladým lidem s různým typem postižení. Nejčastěji řeší témata samoty, partnerských vztahů, vyrovnávání se s postižením, domácí/sexuální násilí, problémy s osamostatněním nebo sexualiotu, ale také s myšlenkou na sebevraždu.

Videoporadna

Na Slovensku žije asi 6000 mladých lidí do 30 let s poruchou sluchu. Na internetových stránkách www.dobralinka.sk nabízí emailovou a chatovou poradnu. Nově i videoporadnu ve znakovém jazyce, která je přístupná v úterý a ve čtvrtek od 15:00 do 20:00. Tento projekt byl podpořen z dotace Ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu SR.

Zdroj, foto: Bratislavskenoviny.sk, Dobralinka.sk, Ipcko.sk, Pixabay.com
Editor: Eva Nováková

Back to top button
Close