ZE SVĚTA

Poplašné zařízení varuje neslyšící plavce před nebezpečím

Určitě znáte filmy jako jsou Čelisti nebo Útok z hlubin, v kterých figurují nebezpeční krvelační bílí žraloci. Ve filmech vidíte, jak plavčíci pískají na píšťalku, aby lidé utíkali z vody pryč. Určitě Vás napadlo: A co neslyšící? Ti přeci nemohou slyšet pískot píšťalek. Teď už si nemusíte pokládat tuto otázku. V článku se dočtete, s čím přišel Randy Dean. 

Plakát k filmu Čelisti
Plakát k filmu Útok z hlubin

Randy Dean

Randy Dean pracuje jako bezpečnostní důstojník okresního úřadu pro pláže a přístavy v okrese Los Angeles (velkoměsto v Kalifornii, USA). Má dvě neslyšící děti a uvědomil si problematiku neslyšících poté, když na Kalifornii udeřila velká bouře, která zabila dvacetiletého plavce a zranila více jak tucet lidí. Pohotovostní záchranáři se rozběhli do akce, aby dostali 20 000 lidí ven z vody a z písku.

Los Angeles

Neslyšící na pláži

Randy si začal pokládat otázku, kolik neslyšících asi chodí na pláž či si zaplavat v moři. Zjistil, že mnoho neslyšících chodí a samozřejmě, když se vyskytne nějaké nebezpečí, tak nevědí, co se děje a prostě se připojí k běžícím lidem, kteří prchají od nebezpečí. 

Nový systém

Je zvláštní, že na to doteď nikdo nepomyslel, že neslyšící též potřebují nějaké upozornění i na pláži a v moři. Proto Randy vymyslel unikátní poplašný systém nazvaný „BEELS“. BEELS má v sobě řadu zábleskových světel. Tento systém pomůže k evakuaci neslyšících pomocí BEELS, který upozorní neslyšící na pláži či v moři na bezprostřední nebezpečí.

Nebezpečí

BEELS bude upozorňovat na nebezpečí jako jsou bouřky, bílí žraloci, únik oleje atd. Záchranáři aktivují stroboskopická světla (krátké světelné záblesky), která budou namontována do budov, jako jsou koupelny a věže záchranářů.

Torrance Beach je pilotním místem pro BEELS, a ten se  otevřel v srpnu pro neslyšící komunitu.

Torrance Beach 

Kalifornie plánuje tento upozorňovací systém rozšířit na všechny pláže v okrese Los Angeles do dvou let, hned po schválení rozpočtu. Implementace prvního systému stála 225 000 USD (v přepočtu 5 180 850 Kč).

Práce záchranářů

Když na pláži nastane nějaká nebezpečná situace a musí se celá uzavřít, tak je na záchranářích, aby na to upozornili každou osobu. Dle slov záchranářů je to velmi časově náročné a také je to hrozně těžká práce.

A právě BEELS jim pomůže rychleji upozornit lidi, hlavně lidi se sluchově postižením, na nadcházející nebezpečí. Healst, jeden ze záchranářů, říká, že kdyby neměli BEELS, tak by museli vyjít ven a snažit se o komunikaci.

BEELS

BEELS má kromě světelné signalizace i reproduktory se zesilovači, které odvysílají zvuková upozornění v angličtině a španělštině. A aby lidé věděli, zda je bezpečné chodit na pláži nebo si zaplavat v moři, budou vyvěšené cedule na parkovištích na pláži podél přístupových cest a v písku. Ty cedule budou obsahovat vysvětlivky pro návštěvníky, co znamenají rychlé blesky (úplná evakuace z pláže) a pomalý záblesk (pomalá evakuace z vody).

Instalace BEELS

BEELS může poskytovat základní (jedna pláž) nebo rozšířená oznámení (například varování před vlnou tsunami).

Tsunami

Výsledek testování BEELS

Jak bylo již výše zmíněno, za pilotní místo byla vybrána pláž v Torrance Beach. Testování skončilo a výsledky byly velmi povzbudivé. Randy říká, že světla byla vidět až čtvrt míle daleko. Dále říká, že i když byl použit malý reproduktor, i tak spousta lidí pod vodou mohla slyšet zvuk, když plavala.

Spolupráce

Randy spolupracoval s několika krajskými agenturami na návrhu systému a zásadně se spoléhal na odborné znalosti neslyšící komunity.

Patricia Hughes (generální ředitelka Agentury Greater Los Angeles in Deafness Inc.) říká, že neslyšící lidé jsou vizuálně orientovaní a spoléhají na osvětlení a vibrace. Patricia vše konzultovala s týmem Randyho. Patricia dále uvedla, že pláže pro ni představovaly výzvu, protože měla navrhnout systém reakcí na mimořádné situace s ohledem na širokou škálu prostředí a povětrnostních podmínek, které mohou ovlivnit viditelnost. Říká, že dostatečný jas a kontrast jsou velmi důležité pro to, aby světlo bylo rozlišitelné od jeho prostředí.

Marina del Rey

V srpnu bylo v přístavním středisku Marina del Rey instalováno Video Remote Interpreting system (VRI), které umožňuje tlumočnické služby přes internet pomocí amerického znakového jazyka (ASL). Je přijímán instruktor, aby plavčíky naučil základy ASL.

Patricia doufá, že projekty BEELS a VRI budou inspirovat i další státy a země.

Marina del Rey

Zdroj, foto: Wikipedia.org, Latimes.com, Mecler.cz, Csfd.cz
Editor: Magda Jandusová

Back to top button
Close