Z DOMOVA

Policejní strážník Milan Holub pomáhá neslyšícím. Musel ale skončit

Milan Holub, policejní strážník a zároveň tlumočník znakového jazyka (ZJ), byl oceněn primátorem města Ústí nad Labem Petrem Nedvědickým.

Ocenění za pomoc neslyšícím lidem

Primátor města Ústí nad Labem Petr Nedvědický spolu s vedením městské policie ocenili policistu Holuba za jeho příkladnou práci a pomoc občanům se sluchovým postižením.

Strážník Milan Holub s primátorem Petrem Nedvědickým

Milan Holub a jeho práce policisty

Milan Holub je tlumočník ZJ (se sluchově postiženými pracuje již 35 let) a policista u Městské policie v Ústí nad Labem (již 15 let). Zabývá se prevencí a výukou dětí na dopravním hřišti. Má bohaté zkušenosti při jednání s neslyšícími občany (tlumočí při zdravotnických vyšetřeních, při řešení trestné/přestupkové činnosti, spolupracuje s OSPOD = Orgán sociálně-právní ochrany dětí). Holubovy schopnosti takto využívá Policie ČR, soudy, úřady, školy a zdravotnická zařízení. Milan doufá, že v této práci vytrvá až do důchodu.

Jako policejní strážník skončil

Před časem se změnil zákon o minimálním vzdělání strážníků – nově se po nich vyžaduje maturita. Pan Holub maturitu neměl, a tak musel pozici strážníka opustit. Spadl do skupiny “ostatních zaměstnanců městské policie” (s podstatně nižším platem). Požadavek na maturitu u strážníků způsobil to, že se na toto zaměstnání hlásí málo zájemců.

Milan Holub – policejní strážník

 

Zdroj, foto: Denik.cz, Usti-nad-labem.cz

Editor: Eva Nováková

 

Back to top button
Close