Z DOMOVA

Pedagogická fakulta v Olomouci má videa ve znakovém jazyce

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci nově nabízí informace v českém znakovém jazyce (ZJ). Je tak otevřená všem uchazečům, studentům i zaměstnancům se sluchovým postižením.

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého

Jak videa se ZJ vznikla?

První video v ZJ vzniklo pro potřeby Dne otevřených dveří na pedagogické fakultě. Seznamuje uchazeče s nabídkou Centra podpory studentů se specifickými potřebami (CPSSP). Zájemcům o studium video usnadnilo orientaci po budově. A protože video vzbudilo velmi pozitivní ohlasy, připravila univerzita další videa, která zpřístupňují neslyšícím studentům informace zveřejněné na webových stránkách CPSSP.

Odkaz na webové stránky CPSSP: http://cps.upol.cz/

Internetová stránka Centra podpory studentů se specifickými potřebami 

Studenti se sluchovým postižením na Univerzitě Palackého

Podle Lucie Pastierikové, ředitelky Centra podpory studentů se specifickými potřebami, studuje na celé univerzitě čtyřicet studentů se sluchovým postižením, z toho na pedagogické fakultě třináct. Ředitelka ještě dodává, že počet není konečný – během února si na olomouckou univerzitu podalo přihlášku šedesát dva uchazečů se sluchovým postižením (z toho sedmnáct na pedagogickou fakultu).

Ředitelka Lucia Pastieriková

Jakou podporu nabízí univerzita neslyšícím studentům?

Neslyšícím studentům, využívajícím ZJ nebo mluvený jazyk, nabízí univerzita tlumočení do ZJ (příp. znakované češtiny), orální tlumočení, zápis/přepis přednášek, individuální výuku, případně doučování cizích jazyků, půjčování pomůcek a mnoho dalšího…

CPSSP se nachází v budově pedagogické fakulty, svou pobočku má také na fakultě tělesné kultury. Studentům zajišťuje podporu na všech fakultách. A to jak studentům se sluchovým postižením, tak i se zrakovým postižením, s omezením hybnosti nebo chronickým somatickým onemocněním, s narušenou komunikační schopností, se specifickými poruchami učení, s poruchou autistického spektra či psychickým onemocněním. Těmto studentům CPSSP poskytuje služby poradenské, technické i terapeutické.

Zdroj, foto: Zurnal.upol.cz, Cps.upol.cz, Olomoucky.denik.cz, Uss.upol.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

*

Back to top button
Close