AKCE

Opět se můžeme těšit na skvělé filmy promítané v rámci festivalu Jeden svět

Festival vznikl v roce 1999 a od té se stal nejvýznamějším dokumentárním filmovým festivalem s tématikou lidských práv, který pořádá společnost Člověk v tísni.

Tato společnost vznikla v roce 1992 v okruhu válečných zpravodajů a novinářů, kteří vyjížděli na zahraniční cesty. Postupem času se společnost rozvinula v profesionální humanitární organizaci s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě.

Festival proběhne od 6. do 15. března 2017 a jmenuje se Jeden svět.

V roce 2007 získal čestné uznání UNESCO za výchovu k lidským právům.

V programu můžeme najít nejen filmy o politických kauzách a rozvojových tématech, ale i o sociálních otázkách, životním prostředí a životním stylu.

Právo na kulturní život patří mezi základní lidská práva, proto cílem festivalu je, aby byl zpřístupněn nevidomým, slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým lidem, dále také lidem se sníženou hybností a s mentálním postižením.

Ve znakovém jazyce budou diváci a divačky moci sledovat jednu z panelových debat a diskuse po dokumentech opatřených speciálními titulky. Ty vznikly ve spolupráci se zástupci skupiny neslyšících a nedoslýchavých k filmům Děti online, Normální autistický film, Dobrý pošťák, Dil Lejlá, Vidět hlasy.  

Pro nedoslýchavé je k dispozici v kinosálech indukční smyčka.

Po 11 dnech v Praze se festival přesouvá do dalších měst po celé České republice.

Festival bude zahájen udělením jediné české mezinárodní lidskoprávní ceny Homo Homini, kterou získávají osobnosti nebo skupiny, které se významně zasloužily o prosazování lidských práv.

Zdroj : TZ, jedensvet.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Close