INFORMACE

Od 1. dubna se již vydávají nové průkazy osob se zdravotním postižením

Včera 1. dubna 2015 zahájil Úřad práce ČR (ÚP ČR) vydávání nových průkazů osoby se zdravotním postižením (průkaz OZP). Průkaz OZP má podobu plastové kartičky podobně jako občanský nebo řidičský průkaz. Je odolný proti poškození a chráněný proti padělání.

ztp
Starý průkaz ZTP/P

nový průkaz

Do konce března 2015 vydával ÚP ČR tzv. dočasné průkazy OZP. Ty jsou, stejně jako průkazy mimořádných výhod, které do konce roku 2011 vydávaly obecní úřady, platné do 31. 12. 2015. Výměna průkazů se týká přibližně 230 tisíc uživatelů.

Úřad práce ČR proto vyzývá klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách na konci roku. Zároveň ale není nutné, aby chodili v hojném počtu na úřad hned v dubnu 2015, pokud platnost jejich průkazu nekončí v nejbližší době. Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu podobizny určené na občanský průkaz (rozměr 35 mm x 45mm). Stejně jako při všech úředních jednáních musí držitel průkazu také prokázat svou totožnost občanským průkazem.

Lidé, kterým ÚP ČR přiznal průkaz OZP po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat žádnou žádost. Stačí, aby pouze doložili úřadu fotografii a podepsali příslušný formulář, který dostanou na přepážce. Držitelé průkazů mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní úřady do konce roku 2011) a dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR vydával podle legislativy účinné do 31. 12. 2013, musí před samotnou výměnou podat „Žádost o přechod nároku na průkaz OZP“. Až poté jim může ÚP ČR průkaz v nové podobě vydat.

Žádost o přechod nároku na průkaz OZP

https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome/forms.jsp

(V levém sloupci se nachází odkaz na Žádost o přechod nároku na průkaz OZP.)

Zdroj: p12.helpnet.cz

2 Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

*

Back to top button
Close