INFORMACE

Nesmyslný požadavek úřadů na výměnu parkovacích průkazů

Opakovaně jsme informovali o povinnosti vyměnit do konce roku 2015 staré průkazy OZP za nové. Některé úřady však v této souvislosti začaly vyžadovat současně výměnu parkovacích průkazu pro OZP s odůvodněním, že platnost vyznačená na novém průkazu OZP musí být shodná s vydanou parkovací kartou. Tento postup však není v souladu se zákonem, jak upozorňuje NRZP ČR. Neexistuje totiž právní předpis, který by povinnost shody platnosti průkazů ukládal.

Dle ustanovení § 67 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, lze vozidlo označit parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením pouze v případě, řídí-li vozidlo nebo je-li ve vozidle přepravována osoba, která je držitelem parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením. Přepravovaná osoba je povinna prokázat na výzvu policisty nebo strážníka obecní policie, že je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P a opravňuje ji k užívání vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením. Parkovací průkaz v roce 2013 nahradil původní označení O1 (symbol vozíčkáře), je vydáván všem držitelům ZTP (s výjimkou sluchového postižení) či ZTP/P a má nové označení O7. U neslyšících tyto průkazy mívají většinou děti do 15 let. Parkovací průkaz je důležitý nejen pro stání a vjezd do míst, kde je povolen vjezd pouze dopravní obsluze, ale také z toho důvodu, že nemusí v ČR platit dálniční poplatky. V rámci EU platí však pouze pro parkování, nikoli osvobození od zakoupení dálničních známek. Pro řidiče se sluchovým postižením platí parkovací průkazy s označením O2, ale pro ně však stejné výhody jako u držitelů karty O7 neplatí. Značí jen, že řidičem vozidla je osoba se sluchovým postižením. 

průkaz 7
Parkovací karta typu O7
průkaz 6
Označení vozidla pro osoby se sluchovým postižením – typ O2

Lze tedy uzavřít, že úřady práce určitě mohou doporučit osobám, které již obdrželi nový průkaz OZP, aby si zkontrolovali platnost svého parkovacího průkazu a v případě, že se již blíží konec platnosti, tento svůj průkaz včas vyměnili za nový; takovéto jednání však nemohou žádným způsobem vynucovat. Každý držitel průkazu si tedy musí sám sledovat konec platnosti svého parkovacího průkazu a eventuálně si včas zajistit jeho výměnu. Žádný právní předpis však nepodmiňuje platnost parkovacího průkazu shodným datem platnosti s průkazem OZP. Důležité je, aby oba tyto průkazy byly platné, přičemž doba jejich platnosti se nemusí shodovat. Například při silniční kontrole, pokud bude kontrolován parkovací průkaz, kde bude uvedeno datum platnosti trvale a průkaz ZTP bude platný například do konce roku 2016, tak je vše v pořádku, protože v době kontroly oba průkazy jsou platné.

Zdroje: helpnet.cz, nrzp.cz, ligavozick.skynet.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

*

Back to top button
Close