ZE SVĚTA

Neslyšícím dětem v Británii chybí podpora při vzdělávání

V Anglii proběhl výzkum, který poukazuje, že odborná pomoc pro 45 000 neslyšících dětí je v krizi. Zprávu zveřejnilo dne 8. ledna 2017 Konsorcium pro výzkum v oblasti vzdělávání neslyšících (CRIDE), podporované Národním sdružením neslyšících dětí (NDCS).

Výsledky průzkumu uvádějí, že počet odborných učitelů se za posledních sedm let snížil o 14 procent. Současně se o 31 % zvýšil počet dětí, které potřebují odbornou péči. Podle výsledků vychází pouze jeden odborný učitel na každých 100 studentů.

Též bylo zjištěno, že mnoho zaměstnanců odejde během 10 až 15 let do důchodu. V Anglii se tedy stav učitelů po odchodu sníží až o 60 %.

Susan Danielsová, výkonná ředitelka Národního klubu neslyšících dětí uvedla, že téměř 80 % neslyšících dětí navštěvuje běžnou školu. Podle Danielsové musí vláda změnit systém a zachovat speciální školy a především podporovat odborné učitele.

Emma Fraserová pracovala jako odborná učitelka neslyšících celkem devět let. „Není absolutně žádný důvod, aby neslyšící děti nemohly dosáhnout stejných výsledků jako zdravé děti, které dostávají plnou podporu. Měly by mít odbornou techniku, výuku s učitelem, který ovládá znakový jazyk, interaktivní pomůcky atd.“

Zástupci Národního sdružení neslyšících dětí (NDCS) vyzývají ministry, aby dodatečně poskytli finanční prostředky na vzdělávání neslyšících. Také chtějí, aby vláda zahájila kampaň zaměřenou na nábor odborných učitelů.

Robert Goodwill, státní ministr pro děti a rodiny, prohlásil, že bylo poskytnuto 223 milionů liber na vzdělávání v oblasti zvláštních potřeb a péče, která je přizpůsobena každému dítěti.

Zdroj: TZ, www.theguardian.com, www.ekklesia.co.uk

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

*

Back to top button
Close