Z DOMOVA

Neslyšící zaslali připomínky na pacientskou radu

Několik připomínek zaslali neslyšící na Pacientskou radu Ministerstva zdravotnictví České republiky. Rada je poradním orgánem ministra a jejím úkolem je zejména přinášet podněty k přípravě různých právních předpisů. Neslyšící v Radě zastupuje Šárka Prokopiusová ze Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR.

Co tedy neslyšící a někteří odborní lékaři navrhují? Jde o změnu úhrad od zdravotních pojišťoven u sluchadel. Nyní dospělý dostává příspěvek pouze na jedno sluchadlo, návrh předpokládá dotaci na obě sluchadla. Dalším požadavkem je zvýšit příspěvek na sluchadla, jehož výše zůstává od 90. let stejná. V návrzích je i snížení doby pro výměnu kochleárního implantátu ze současných 10 let na 5 až 7 roků.

Mezi dalšími požadavky neslyšících je proplácení tlumočníků zdravotními pojišťovnami především u hospitalizací a diagnostických vyšetření. Veškerou odpovědnost při komunikaci s pacientem by přitom mělo nést zdravotnické zařízení a nikoli pacient. Neslyšící rovněž chtějí, aby psychologické testy pro neslyšící byly postavené v českém znakovém jazyce a nikoli v českém jazyce. Přeloženy do českého znakového jazyka by měly být rovněž testy na soběstačnost a fyzickou stránku.

Rada pacientů se poprvé sešla 18. října 2017 a jednat by měla nejméně čtyřikrát ročně.

Zdroj: Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

*

Back to top button
Close