ZE SVĚTA

Neslyšící podali žalobu na nemocnici

Americká nemocnice čelí žalobám neslyšících, že jim neposkytla adekvátní službu. 

Salt Lake City

V olympijském městě Salt Lake City, které je hlavním městem státu Utah (USA), sídlí nemocnice Intermountain Healthcare. Intermountain Healthcare je neziskovou organizací, která poskytuje chudým lidem služby. Avšak neposkytla tlumočníka ASL jedné neslyšící pacientce Ashley Kindred. 

Salt Lake City

První žaloba

Ashley byla v nemocnici kvůli dceři, která šla na operaci v prosinci, a tak si zažádala o tlumočníka ASL. Jenže tlumočník nebyl přítomen a místo toho jí nemocnice nabídla službu videohovoru. Ashley se pokusila využít službu videohovoru, ale vůbec to nešlo, neboť obraz byl rozložený na kousky (odborně pixely) a navíc se pořád odpojoval. To byla první žaloba na tuto organizaci Intermountain Healthcare.

Logo Intermountain Healthcare

Druhá žaloba

Barbie Johnston rodila v nemocnici McKay – Dee (součást Intermountain Healthcare) a také několikrát žádala o tlumočníka ASL. Jenže nemocnice jí neposkytla tlumočníka, a tak musela zavolat své sestře, aby jí tlumočila pomocí FaceTime. 

Členové neslyšící komunity, kteří podali žalobu na Intermountain Healthcare

Porušení zákona

Právník Jared Allebest tak zastupuje obě ženy. Sám Jared je též neslyšící. Jared říká, že Intermountain Healthcare porušila zákon o dostupné péči. 

Organizace Intermountain Healthcare odmítla komentovat probíhající soudní spory a bude to řešit na právním fóru. A dále říká, že klade maximální důraz na služby a bezpečnost pacientů. Prý má tak specifické zásady a postupy k zajištění souladu s ADA (The Americans with Disabilities Act, tzn. Zákon o Američanech se zdravotním postižením). Jenže mají na starost 24 nemocnic a 215 klinik po celém regionu, a proto nejsou tlumočníci všude hned k dispozici, hlavně v malých zařízeních a ve venkovských oblastech. 

Pokud nemají tlumočníka k dispozici, tak jejich zaměstnanci nabízí službu v podobě videohovoru na iPadu. Takový postup k zajištění služeb pro neslyšící vznikl na základě požadavků ADA ve spolupráci s neslyšícími pacienty. 

Zdroj, foto: Worldatlas.com, Ada.org, Kutv.com, Intermountainhealthcare,org
Editor: Magda Jandusová

Back to top button
Close