Z DOMOVA

Neslyšící a informace veřejné správy

Podle Evropské unie je přibližně 1 milion neslyšících a 51 milionu nedoslýchavých. Počet Neslyšících v ČR není znám. Veřejná správa v ČR začíná zjišťovat, co postižení obnáší. Problémem neslyšících občanů je komunikační bariéra. Neslyšící užívají jako mateřský český znakový jazyk. Informace, které poskytuje veřejná správa, jsou pro Neslyšící nesrozumitelné.

Česká republika je vázaná Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením. Úmluva definuje pojem “jazyk” za mluvený, ale též za jazyk znakový. Státy jsou povinny zajistit rovnoprávný přístup – uznat a umožnit těmto osobám používat znakový jazyk při jednání na úřadech. Zákon jasně píše o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob. Mají právo si svobodně zvolit komunikaci, která odpovídá jejich potřebám.

Z Úmluvy plyne, že veřejná správa a služby by měly poskytovat informace tak, aby byly přístupné i pro neslyšící osoby. Byl proveden průzkum webových stánek, které jsou pro neslyšící zdrojem informací. Veřejná správa a služby nemají informace přetlumočené do znakového jazyka.

Jako dobrý přístup lze uvést např. Městskou knihovnu v Praze, která má zveřejněné důležité informace o knihovně ve znakovém jazyce. Dále Zaměstnanecká pojišťovna poskytuje informace na svých webových stránkách za využití technologie Deaf friendly. Krajský úřad v Olomouci má zajištěné tlumočení do znakového jazyka.

Největším problémem je tlumočení do českého znakového jazyka. Je velký nedostatek tlumočníků. Službu on-line tlumočení poskytuje např. Tichá linka, kterou provozuje organizace Tichý svět. Nedostatek tlumočníků se řešil v Evropském parlamentu už v roce 2016. Závěrem pro veřejnou správu v ČR je, aby se více zaměřila na přístup a začala řešit úpravu informací pro lidi s postižením.

Poznámka: Velké N značí příslušnost k jazykové a kulturní menšině (skupina). Příslušníci této menšiny používají Český znakový jazyk jako svůj jazyk mateřský.

Zdroj: TZ, www.denik.obce.cz, Text: Mgr. Bc. Zbyněk Vočka, Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor sociálních věcí, Foto: archiv

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

*

Back to top button
Close