Z DOMOVA

Najít si práci je pro neslyšícího stále složité

Žijeme v moderní době, která má nejrůznější vyspělé technologie. Technologie nám kolikrát i “usnadňují” život. V domácnosti, v práci, v organizování času… Chtělo by se říct, že to musí mít i lidé se zdravotním postižením snazší, než tomu bylo v minulosti. V určitých směrech ano. Ale není tomu tak vždy…

Situace u lidí, kteří mají problémy se sluchem

Osoby se sluchovým postižením jsou často v sociální izolaci, mají nedostatek peněz a potýkají se s problémy najít si zaměstnání. I v nynější moderní době, která naskýtá tolik možností ve vyspělých technologiích, se neslyšící setkávají s obtížemi, např. při hledání adekvátního zaměstnání. Přitom lidí se sluchovým postižením neustále přibývá a rodí se stále více dětí s trvalou ztrátou sluchu.

Paradox stále dokonalejších pomůcek

Technika sice kráčí kupředu a nabízí lidem s vadami sluchu stále dokonalejší pomůcky, ale mnoho lidí, kteří by pomůcku chtěli, na ni nemá peníze (př.: speciální budík pro neslyšící stojí kolem 6000 Kč, speciální sluchátka na poslech hudby stojí kolem 3500 Kč).

Najít si práci není nic jednoduchého

Lidé s jakýmkoliv postižením sluchu (neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí…) mívají problémy s uplatněním na trhu práce. Zaměstnavatelé se s nimi bojí komunikovat nebo to neumí. Psané vzkazy ne vždy pomohou, protože neslyšící, jejichž mateřským jazykem je znakový jazyk, nemusí rozumět složitějším větám a slovům v českém jazyce, který je pro ně cizím jazykem.

Lidé mohou vykonávat spousta různých zaměstnání

Na trhu práce měl problémy například Robert Váňa z Pelhřimova, který má sluchové postižení. V Praze pracoval ve státní správě, našel si přítelkyni na Vysočině, a tam už měl problémy si najít zaměstnání. Pan Váňa se svěřil, že se necítí dobře už při přijímacím pohovoru, protože potřebuje odezírat ze rtů a v místnosti často není pořádné světlo. Nebo mluví ten druhý tak, že mu nerozumí. Často cítí vůči sobě určitou odtažitost. Takové a mnohé další problémy trápí neslyšící lidi, kteří si hledají práci.

Neslyším, pracuji

Když člověk hledá na internetu práci a projíždí různé pracovní portály s nabídkami zaměstnání, je to často dost pracné a náročné. A pro neslyšícího dvojnásob. Spoustu času navíc musí věnovat tomu, aby vyselektoval ta pracovní místa, která nejsou pro něho vhodná v důsledku vady sluchu (např.: operátor call centra). A kolikrát ani to nestačí. Je skoro na denním pořádku, že na pohovorech neslyšícího nevezmou jenom proto, že se zaměstnavatel bojí komunikace s neslyšícím. Často je jejich výmluvou i to, že neslyšícího nevezmou proto, že nemůže komunikovat telefonicky. Přitom dnes je běžná a dostupná komunikace prostřednictvím e-mailu nebo SMS.

Úvodní stránka internetového portálu “Neslyším, pracuji”

www.neslysimpracuji.cz

Náš Tichý svět proto vytvořil portál pracovních příležitostí pro osoby se sluchovým postižením (www.neslysimpracuji.cz). Portál mohou využívat lidé se sluchovým postižením, kteří hledají práci, a také zaměstnavatelé, kteří nabízejí volná pracovní místa vhodná pro neslyšící.

Zdroj, foto: Havlickobrodsky.denik.cz, Neslysimpracuji.cz, Pixabay.com
Editor: Eva Nováková

Back to top button
Close