INFORMACE

Na ženevské schůzi s Výborem OSN se jednalo také o špatných podmínkách tlumočníků v ČR

OSN, celým názvem Organizace spojených národů, je mezinárodní organizace, jejímiž členy jsou téměř všechny státy světa. Cílem OSN je zajištění mezinárodní spolupráce. Jedním ze zásadních dokumentů je Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením a všechny státy světa, které úmluvu ratifikovaly, jsou pod kontrolou Výboru OSN. Nyní Výbor OSN prozkoumal zprávy o jejím naplňování a uplatňování práv v ČR. Ve dnech 31. března a 1. dubna se uskutečnilo jednání v Ženevě za účasti zástupců vlády ČR, a také zástupců organizací zdravotně postižených. Členkou delegace osob se zdravotním postižením byla i zástupkyně osob se sluchovým postižením, prezidentka SNN v ČR, Šárka Prokopiusová.

ČR OZP delegace
Mgr. Šárka Prokopiusová (v červeném) na jednání

Výsledkem prozkoumání zpráv a jednání v Ženevě je seznam doporučení Výboru OSN České republice. Tento dokument je pro vládu ČR závazným dokumentem a musí se jím řídit. Doporučení bylo celkem 67. Do těchto doporučení se i díky přítomnosti zástupce osob se sluchovým postižením podařilo prosadit i doporučení týkající se neslyšících a jejich práva na znakový jazyk. Problematika této skupiny se výslovně objevuje v celkem 8 doporučeních. Výhradně osobami se sluchovým postižením se zabývají dvě doporučení – č. 41. a 42, a tyto doporučení jsou velice důležitá pro další rozvoj tlumočnických služeb v ČR.

  1. Výbor se znepokojením zaznamenal nedostatečné vynakládání finančních zdrojů na tlumočení znakového jazyka a nedostatek kvalifikovaných tlumočníků znakového jazyka, což omezuje skutečné využívání práva používat český znakový jazyk neslyšícími a jejich rodinami.
  2. Výbor vyzývá stát, aby vyčlenil dostatečné finanční zdroje na vzdělávání a zaměstnávání tlumočníků znakového jazyka, což by umožnilo neslyšícím osobám plně využít práva používat český znakový jazyk.
tlumočník
Tlumočník do českého znakového jazyka

Díky těmto doporučením můžeme účinněji jednat s vládou při prosazování jazykových práv neslyšících osob. Další zpráva ke stavu naplňování úmluvy v ČR se bude Výboru OSN předkládat v roce 2019. Do této doby by měla být všechna doporučení výboru OSN naplněna.

Celý seznam doporučení přeložený do českého jazyka je k dispozici na www.snncr.cz. Body, které se týkají osob se sluchovým postižením, budou co nejdříve přeloženy do českého znakového jazyka.

Zdroj: Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, cs.wikipedia.org

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

*

Back to top button
Close