INFORMACE

Jak dopadl Tranzitní program?

Dne 27. března v Praze proběhla mezinárodní odborná konference, která shrnula poznatky a zkušenosti z dvouletého projektu Tranzitní program pro neslyšící. Cílem projektu bylo vytvořit systém, který usnadní studentům se sluchovým postižením přechod ze školy do zaměstnání. Pořadatelem konference bylo občanské sdružení APPN, které projekt realizovalo.

Tranzitní program Horáková

Ve spolupráci se speciální školou v Hradci Králové se do programu zapojilo deset studentů. Na konferenci vystoupili vyučující z této školy a přednesli své poznatky z účasti na tomto programu. Z jejích příspěvků bylo patrné, že už jen přechod ze základní školy na střední školu je pro žáky náročný, protože je to v období, kdy mladí lidé teprve hledají svoji identitu a pro neslyšící je tento krok mnohem těžší, protože mají zúženou volbu povolání a velice záleží na podmínkách i prostředí, z něhož pocházejí.

Traaa

Hradecká škola po vstupu do projektu získala možnost dlouhodobě připravovat žáky do praxe pomocí pracovního poradenství a také možnost výběru z několika pracovišť s dostatkem informací o neslyšících. Těmto pracovištím byla současně díky Tranzitnímu programu poskytnuta pomoc občanského sdružení APPN – například v podobě tlumočnických služeb a služeb konzultanta. „Budoucnost Tranzitního programu vidíme velmi dobře. Rádi bychom v něm pokračovali,“ shrnula spolupráci ředitelka školy Iva Rindová.

Projektu se zúčastnily také různé firmy. Jednou z těchto firem byla i společnost, která provozuje pětihvězdičkový pražský hotel Four Seasons. Tato firma zaměstnává neslyšící již 13 let. Vystřídalo se tam již kolem 50 neslyšících. V současné době jsou v hotelu zaměstnáni 4 neslyšící. Tento hotel v rámci tranzitního programu zaměstnával na praxi studenta z oboru kuchař z hradecké školy.

Tranzitní program Richterová

Na konferenci vystoupil také Petr Rubáček ze společnosti RTB média, který získal první zkušenost s neslyšícími zaměsatnanci. V této firmě měly praxi studentky oboru reprodukční grafik pro média. Spolupráci si pochvalovaly obě strany. Podle pana Rubáčka jsou neslyšící desingéři naprosto rovni slyšícím desingérům.

Na realizaci projektu se podílelo občanské sdružení APPN, úřady práce, centrum kariérového poradenství, panterské organizace z Norska, Slovenska a Irska.

Zdroj: (pozn. text byl zkrácen) L. Křesťanová, V. Holič

 

 

Back to top button
Close