INFORMACE

Pohodlí pro neslyšícího čtenáře


Krajská knihovna Karlovy Vary nabízí své služby i sluchově postiženým čtenářům. Knihovna je otevřená od pondělí do soboty (od 10 do 19 hodin). Oddělení pro handicapované (vozíčkáři, tělesně postižení, zrakově postižení a sluchově postižení) je přístupné v pondělí a čtvrtek (od 10 do 19 hodin). Ve velkém sále je k dispozici indukční smyčka, kterou mohou využít nedoslýchaví.

Výhodou je možnost vypůjčit si knihy samostatně, bez obsluhy, u pultu Automat. Sami si načtete knihy, které si chcete půjčit. Kromě knih je možné si půjčit i různé časopisy, komiksy, DVD s filmy atd.

Některé knihovnice ovládají základy znakového jazyka. Knihy a další publikace je možné vyhledávat přes internet, k dispozici je i seznam DVD filmů.

Více zajímavých informací se můžete dočíst na webových stránkách knihovny Karlovy Vary.

Zdroj: http://www.knihovna.kvary.cz/cs/pro-navstevniky/pro-neslysici55/

Back to top button
Close