INFORMACE

Co se změnilo od 1. ledna 2014 pro ZTP, ZTP/P a u příspěvku na mobilitu?


Nový rok 2014 přinesl změny v oblasti práce a sociálních věcí. Mění se například podmínky pro získání průkazu osoby se zdravotním postižením a příspěvku na mobilitu.

Dochází ke změně podmínek, za kterých se přiznává průkaz osoby se zdravotním postižením. Mění se tzv. zdravotní podmínka pro přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením i řízení o něj.

Od 1. ledna 2014 bude možné průkaz přiznat pouze na základě podání žádosti, bude probíhat samostatné správní řízení, a to včetně posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem okresní správy sociálního zabezpečení.

Úprava se tak přibližuje právní úpravě, která platila do konce roku 2011. Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením nebude navázán na uznaný stupeň závislosti nebo na neschopnost zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace.

Ke změnám dochází také u příspěvku na mobilitu. Ti, co příspěvek už pobírají, ho budou při splnění podmínek pobírat i nadále. U nových žadatelů je vznik nároku na příspěvek na mobilitu podmíněn vlastněním průkazu ZTP nebo ZTP/P přiznaného po 1. lednu 2014. Výše příspěvku se nemění, i nadále činí 400 Kč měsíčně. Od 1. ledna 2014 bude možné na základě žádosti příjemce příspěvku vyplatit příspěvek jednou splátkou za tři kalendářní měsíce, za které náležel.

Zdroj: helpnet.cz

2 Komentáře

  1. 30. listopadu loňského roku mi končila planost průkazu ZTP a bylo mi napsáno, že se do vyřízení přerušuje výplata dávek na mobilitu, obdržel jsem rozhodnutí, že od 1.11. loňského roku a to trvale mi byl přiznán ZTP, mám nový, ale na mobilitu mi stále nic nechodí. Proč, když mám ZTP to není doplaceno a opět vypláceno. děkuji za zprávu. Ing. Václav Zajíček Podlesí 604 46342 Hodkovice tel. 605451300

  2. Dobrý den, nejlepší bude se obrátit přímo na Váš úřad a osobně se zeptat. Pokud Vám byl přiznán průkaz ZTP od 1.11. měl by Vám být přiznán i příspěvek na mobilitu. Je možné, že bude nutné znova podat žádost. Držíme palce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

*

Back to top button
Close