Z DOMOVA

Brno vychází vstříc sluchově postiženým nejen indukčními smyčkami

Brno upraví bezbariérově okolí autobusového nádraží u hotelu Grand a doplní na 27 místech indukční smyčky pro sluchově postižené, které zvyšují srozumitelnost mluveného slova pro lidi se sluchadlem nebo kochleárním implantátem, řekl to náměstek primátorky Petr Hladík. Náklady obou investic dosáhnou bezmála dvou milionů korun. Práce se uskuteční ještě letos.

Ilustrační foto 

Autobusové nádraží Grand

Dopravní podnik města Brna opravuje autobusové nádraží u Grandu asi za 15 milionů korun. Nová bude čekárna a prodejna jízdenek, toalety, součástí je rekonstrukce střešní konstrukce i nový asfalt. „Projekt ale neobsahoval bezbariérové úpravy, takže nám bylo líto to neudělat, když už se v místě pracuje,“ uvedl Hladík.

Autobusová zastávka Grand v Brně 

Práce za 1,6 milionu korun se dotknou chodníků podél nádraží, aby se snížily bariéry pro handicapované. „Bezbariérovost usnadní přístup nejen maminkám s dětmi a vozíčkářům, ale i všem návštěvníkům nádraží a zastávek,“ řekl Hladík. Podle něj bude nádraží také doplněné o 3D informační panel. „Bude doplněný 3D model nádraží i komunikátor, který usnadní orientaci všem cestujícím, především pak zrakově a sluchově postiženým,“ dodal Hladík.

Indukční smyčky 

Kromě toho město za 140.000 korun doplní na 21 místech a v dalších šesti sálech indukční smyčky pro sluchově postižené. Město Brno chce vyjít vstříc sluchově postiženým, kteří si často stěžují na špatnou srozumitelnost mluveného slova na přepážkách úřadů nebo ve velkém sále zastupitelstva. „Indukční smyčky jsou řešením pro sluchově postižené, kteří nosí sluchadla nebo mají kochleární implantát. Pomůže jim překonat akustické rušení okolí a poskytne jim plnohodnotný poslech,“ řekl Hladík.

Ilustrační foto 

Indukční smyčky budou například na přepážkách odborů vnitřních věcí, dopravy, správních činností nebo životního prostředí. Chybět nebudou ani ve Sněmovním sále nebo Rytířském sále Magistrátu města Brna.

Zdroj, foto: Archiweb.cz, Indukcni-smycky.cz, Home-bt.com 

Editor: Veronika Bočková 

Back to top button
Close