Z DOMOVA

Beseda žáků o životě s handicapem

V Prachaticích na Základní škole Národní se snaží integrovat žáky se zdravotním postižením. V rámci výuky pozvala škola osoby se zdravotním postižením.

Paní učitelka Dana Vávrová zorganizovala setkání s osobami se zdravotním postižením pro své žáky, kteří probírají látku “Integrace osob se zdravotním postižením” v osnovách. Pozvání přijal Adam Pošta, který je na vozíku a je studentem VŠ a nevidomá Marie Šímová, která je telefonistka.

Vpravo Adam Pošta

Lektoři se snažili ukázat žákům, jak se osoby se zdravotním postižením vyrovnávají s každodenními překážkami, např. s přístupem k informacím, vzdělání, dopravě, zaměstnání.

Do programu byly zařazeny osobní příběhy účastníků besedy, ukázka psaní v Braillově písmu pro nevidomé, výstava fotografií osob se zdravotním postižením, zkouška pozdravu prstové abecedy ve znakovém jazyce pro neslyšící či hry pro lidi s autismem. Tímto setkáním chtěli žákům přiblížit život osob zdravotně postižených.

Skupinové trénování prstové abecedy

Braillovo písmo

V dnešní době část veřejnosti nevnímá rovnoprávnost lidí se zdravotním postižením, ale bere to jako výraz lítosti. Díky postupnému setkávání zdravých lidí s osobami se zdravotním postižením je zkušenost vnímána pozitivně.

Uprostřed Marie Šímová

Zdroj: TZ, www.prachatice.eu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Close
Close